"Głośniej niźli w rozmowach Bóg przemawia w ciszy i kto w sercu ucichnie, zaraz Go usłyszy..."

ul. Piłsudskiego 25, Kamionna; 07 - 130 Łochów
tel. 517-243-311

KONTAKT

OGŁOSZENIE!

  Z przykrością informujemy, że w związku z obowiązującymi regulacjami władz państwowych i diecezjalnych, od dnia 25 marca 2020 r. w Mszach Świętych i innych obrzędach religijnych, odbywających się na terenie naszej parafii, jak chrzest lub pogrzeb, będzie mogło uczestniczyć maksymalnie 5 osób. Prosimy zatem, aby na Mszy Świętej pojawiały się wyłącznie osoby, które zamówiły intencję, w liczbie osób nieprzekraczających podanego limitu. Prosimy o zrozumienie tej trudnej sytuacji i oddanie się częstszej modlitwie prywatnej, wzywając Bożego Miłosierdzia i prosząc o jak najszybsze oddalenie od nas groźby epidemii.
  Jednocześnie przypominamy, że Ksiądz Biskup udzielił
DYSPENSY od uczestnictwa we Mszy Świętej niedzielnej do NIEDZIELI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO włącznie czyli dnia 19 KWIETNIA 2020 r.


Pozostając z modlitwą i błogosławieństwem
ks. Marian Dobrowolski - proboszcz


Adoracja i spowiedź święta w Wielkim Tygodniu

Osoby pragnące przystąpić do sakramentu pokuty, mogą z niego skorzystać w tym tygodniu w następujących godzinach:

6.04   Wielki Poniedziałek - 8:30-10:00
7.04   Wielki Wtorek - 8:30-10:00
8.04   Wielka Środa - 16:00-17:30
9.04   Wielki Czwartek - 9:00-10:00 i 17:00-18:00
10.04   Wielki Piątek - 9:00-10:00 i 17:00-18:00
11.04   Wielka Sobota - 9:00-10:00 i 19:00-20:00

  • Aby nie przekraczać limitu 5 osób, które mogą przebywać w świątyni, prosimy wchodzić do kościoła rotacyjnie i po spowiedzi oraz Komunii św. oddalić się jeżeli na spowiedź czekają kolejne osoby;
  • Prosimy, aby oczekując na spowiedź zachować odpowiedni dystans od kolejnych osób, aby nie stwarzać zagrożenia zarażeniem, a także dyskomfortu innych osób.

Z   Ż Y C I A   P A R A F I INiedziela Palmowa, 5 kwietnia 2020 r.


Celebracja Mszy świętej z Niedzieli Palmowej

  W Kościele obchodzimy dzisiaj Niedzielę Palmową, rozpoczynając tym samym Wielki Tydzień czyli okres upamiętniający biblijne wydarzenia dotyczące męki, śmierci i chwalebnego Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. W zwyczajnych okolicznościach, w dniu dzisiejszym odczytuje się dwa fragmenty Ewangelii. Pierwszy fragment na początku Eucharystii, na rozpoczęcie procesji, upamiętniającej uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, kiedy to tłumy witały Go, wymachując gałązkami palmowymi i śpiewając "Hosanna Synowi Dawidowemu". Drugi zaś, jak następuje to zazwyczaj w czasie Liturgii Słowa, będący opisem Męki Pańskiej i przedstawiający całą grozę nieuczciwego sądu, szyderstw i mąk zadawanych Zbawicielowi, aż po skonanie na krzyżu i złożenie do grobu.

  Wielka w tym sprzeczność, że mieszają się dziś te dwa fragmenty Ewangelii, jeden tak radosny i drugi tak bardzo bolesny. A w Ewangelii, ci sami przecież ludzie, mieszkańcy Jerozolimy, którzy najpierw obwołują Jezusa, Mesjaszem i Królem, by za kilka dni wołać "na krzyż z nim". Doskonały to opis duchowej kondycji człowieka, tak często skonfliktowanego z samym sobą, rozdartego wewnętrznie, który jednego dnia wyznaje wiarę w Boga, modli się i zawierza życie Jezusowi, a za jakiś czas się Go wypiera. Niekiedy czyni to słowami, niekiedy myślami, kiedy indziej konkretnymi postawami i czynami, ulegając pokusie i grzechowi, który tak łatwo zwodzi z dobrej drogi i oddala od Miłosiernego Ojca. 
  Czego zatem uczy nas dzisiaj Słowo Boże? Niewątpliwie tego, aby nigdy nie być "chorągiewką na wietrze", która w zależności od "duchowej koniunktury" porusza się to w tę, to w inną stronę, ale trwać konsekwentnie pod sztandarem Jezusa. Kroczyć zawsze Jego ścieżkami, czy w dobrą czy złą godzinę, trzymając się mocno drogi Bożych Przykazań. I zawsze stawać po stronie Jezusa, a nigdy po stronie Jego oprawców.

TRANSMISJA MSZY ŚW. z 5.04.2020 r.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Niedziela, 5 kwietnia 2020 r. 

Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny
  Radość świąt Zmartwychwstania Pańskiego, zostanie w tym roku nieco przyćmiona panującą na świecie epidemią. Ze względów bezpieczeństwa, ograniczona została możliwość wspólnego gromadzenia się w świątyniach i celebracji najważniejszych w całym roku liturgicznym obrzędów związanych z Triduum Paschalnym. Nie ma święcenia palm, nie będzie ciemnicy, ani wspólnego czuwania przy grobie Pańskim. Nie będzie święcenia pokarmów, ani uroczystej Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę, wraz z uroczystą procesją i podniosłą celebracją obwieszczającą radość zwycięstwa życia nad śmiercią. 
  Jednak ograniczenia, które nas spotykają nie zamykają całkowicie dostępu do źródeł Bożej łaski i nie powinny pozbawiać ludzi wierzących, możliwości przeżywania świąt po chrześcijańsku.

  Ważne, aby wypracować sobie samodzielnie lub w gronie rodziny umiejętność świętowania i uwielbiania Pana Boga, tak aby zachować religijny charakter zbliżających się świąt. Nie zapominajmy więc o modlitwie osobistej i rodzinnej. Postarajmy się poświęcić nieco czasu na lekturę Pisma Świętego, a zwłaszcza fragmentów Ewangelii opisujących ostatnią wieczerzę, pojmanie, sąd, mękę, śmierć i chwalebne zmartwychwstanie Pana Jezusa. Spróbujmy połączyć się za pośrednictwem mediów ze wspólnotą Kościoła i w taki sposób włączyć się w przeżywanie Świętego Triduum i Świąt Wielkanocnych. Jeśli ktoś pozostaje w stanie łaski uświęcającej, Komunię świętą może przyjąć na sposób duchowy, wzbudzając w sobie pragnienie zjednoczenia się z Chrystusem Eucharystycznym.
  W poniższych linkach zamieszczamy też propozycję przeżywania obecnego czasu oraz obrzęd błogosławieństwa pokarmów na stół wielkanocny, którym należy się posłużyć przed wspólnym posiłkiem.

OBRZĘD BŁOGOSŁAWIEŃSTWA POKARMÓW

PRZEWODNIK PO  ŚWIĘTOWANIU W CZASIE WIELKIEGO TYGODNIA

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Niedziela, 29 marca 2020 r.

Transmisja niedzielnej Mszy świętej
  W Ewangelii dnia dzisiejszego odczytujemy fragment opisujący wskrzeszenie Łazarza. Pomimo tego, iż był on bliskim przyjacielem Jezusa, nie został uchroniony od konsekwencji grzechu pierworodnego, a w tym od najstraszniejszego skutku grzechu, czyli śmierci. Łazarz, jak zwykły człowiek zachorował i umarł, doświadczając rzeczywistości, która prędzej czy później czeka każdego z nas.  Jednak nawet ze śmierci, która jest zdarzeniem niezwykle bolesnym, smutnym i przerażającym, Pan Bóg może wyprowadzić pewne dobro.

 Jezus, wykorzystuje śmierć Łazarza do zamanifestowania swojej wszechmocy, polegającej na ukazaniu, iż to On panuje nad życiem i śmiercią. "Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem!" - mówi Jezus - "Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie" (J 11, 25).  Słowa te, które słyszeli wszyscy świadkowie wskrzeszenia Łazarza, wraz z doświadczeniem widoku "zmarłego", który po czterech dniach przebywania w grobie, wychodzi z niego o własnych siłach, musiały być niewyobrażalnym wstrząsem dla wszystkich. Doświadczeniem, które całkowicie zmienia życie i wzbudza niezachwianą wiarę w Jezusa, postrzeganego już nie tylko jako proroka, mistrza, nauczyciela, ale samego Boga, który wszystko może. Boga dla którego nawet śmierć, może stać się życiem.
  W ten sposób, dokonując cudu wskrzeszenia i wzbudzając w ludziach wiarę, Pan Jezus chce pociągnąć ludzi za sobą, aby żyli przestrzegając Bożych przykazań i głosząc Ewangelię, a tym samym stawali się podobni do Niego, ocalając własne życie od wiecznego potępienia i wkraczając na drogę wiodącą ku zmartwychwstaniu oraz życiu wiecznemu w Niebie.

TRANSMISJA MSZY ŚW. 29.03.2020 r.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sobota, 28 marca 2020 r.
Rekolekcje internetowe

  W związku z bardzo ograniczoną możliwością korzystania z posługi sakramentalnej i uczestnictwa w rekolekcjach wielkopostnych, w dniach od 19 do 25 marca 2020 r. odbywały się rekolekcje internetowe, prowadzone przez ks. Roberta Grzybowskiego i ks. Mateusza Roguskiego z pustelni w Poletyłach. Rekolekcje zapraszają do podróży w głąb samego siebie, aby odkrywając co skrywa nasze serce, móc odnaleźć drogę prowadzącą do Pana Boga. Cały zapis rekolekcji jest dostępny w poniższym linku.


REKOLEKCJE z PUSTELNI w POLETYŁACH

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Piątek, 27 marca 2020 r.

Transmisje Mszy świętych z naszej świątyni

 Uruchamiamy transmisje Mszy świętych, celebrowanych w naszej świątyni. Będziemy się starali, aby pojawiały się one w niedzielne popołudnie, tak aby nasi parafianie mogli zachować kontakt z naszą parafią i móc wspólnie włączać się w modlitwę. 

Transmisje

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Sobota, 21 marca 2020 r.

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego


  W dniu 25 marca, w uroczystość Zwiastowania NMP, czyli w dzień w którym Maryja dowiedziała się od Anioła Gabriela, że zostanie Matką Syna Bożego, można będzie podjąć Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. Polega ona na otoczeniu modlitewną opieką, znanego tylko Panu Bogu dziecka, które się poczęło, ale którego istnienie i życie jest zagrożone, gdyż jego rodzice nie akceptują faktu jego pojawienia się, wahając się nad podjęciem decyzji o dokonaniu aborcji. Duchowa Adopcja jest wołaniem do Pana Boga o ocalenie życia takiego dziecka i uzdolnienia jego rodziców do przyjęcia nowego życia. Trwa przez dziewięć miesięcy, tak samo jak okres ciąży i polega na codziennym odmówieniu jednego dziesiątka różańca oraz specjalnej modlitwy, a także - fakultatywnie - na podjęciu jakiegoś dodatkowego wyrzeczenia.

  Obrzęd przystąpienia do Duchowej Adopcji będzie miał miejsce w dniu uroczystości, po Mszy św. wieczorowej. Jeśli ktoś nie będzie mógł w tym dniu pojawić się w kościele, może adopcję podjąć samodzielnie. Wszelkie informacje jak to uczynić znajdują się w poniższych linkach.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sobota, 21 marca 2020 r.

Zapraszamy na rekolekcje dla małżeństw
Kościół Domowy zaprasza na wakacyjne rekolekcje Ruchu Światło-Życie przeznaczone dla małżeństw, które odbędą się w Bańskiej Wyżnej na Podhalu w dniach od 30 czerwca do 16 lipca 2020 r. 

 Rekolekcje takie są wspaniałą formą spędzenia wakacji, okazją do pogłębienia własnej wiary i zbliżenia się do Pana Boga oraz zacieśnienia i odnowienia więzi rodzinnych.
 Chętnych, którzy chcieliby wziąć udział w rekolekcjach prosimy o kontakt z miejscowymi duszpasterzami lub pod numerem telefonu wskazanym na plakacie. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sobota, 21 marca 2020 r.

Informacja Caritas

CARITAS pragnie nieść pomoc osobom starszym, poprzez zapewnienie im żywności, środków higienicznych, leków, itp., a także – w miarę możliwości – dostarczanie tych środków do domu. Osoby, które potrzebują takiej pomocy prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 515-248-029. Również osoby, które chciałyby włączyć się w taki wolontariat i nieść pomoc innym, prosimy o kontakt pod tym samym numerem telefonu.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Piątek, 20 marca 2020 r.

Pójść razem z Jezusem Drogą Krzyżową


  Wspólnotowe celebrowanie Drogi Krzyżowej we wspólnocie Kościoła zostało na okres narodowej kwarantanny zawieszone, ale zachęcamy do prywatnego jej odprawiania i rozważania Męki Pańskiej. Poniżej zamieszczamy propozycję rozważań, przeznaczoną zwłaszcza dla małżonków i osób dorosłych.

Rozważania Drogi Krzyżowej