Witamy na naszej stronie!

ul. Piłsudskiego 25, Kamionna; 07-130 Łochów
tel. 517-243-311 (w Niedziele i święta kancelaria nieczynna)

KONTAKT

Z   Ż Y C I A   P A R A F I I

Odpust w kaplicy parafialnej p.w. św. Jadwigi Królowej

Jadwiga Andegaweńska (ur. 1373) była córką króla Węgier i tam się urodziła. Przez rodziców świetnie przygotowana do pełnienia godności królewskiej. Jako 11 latka przybyła do Polski (1384), a trzy dni później, 16 października arcybiskup Krakowa nałożył na jej skronie koronę króla Polski. Tego tytułu Jadwiga nigdy nie została pozbawiona, nawet po ślubie z Władysławem Jagiełłą i jego koronacji na króla Polski. … jak to ujął Jan Długosz: Wszystko, co mówiła lub czyniła, znamionowało sędziwego wieku powagę.

Jadwiga Opiekowała się studentami, chorymi i ubogimi. Prowadziła działalność charytatywną, fundowała szpitale, klasztory. Skupiała wokół siebie ówczesne elity, zwłaszcza naukowców. Doprowadziła do utworzenia Wydziału Teologicznego na Akademii Krakowskiej i w testamencie zapisała swój majątek na rozwój Akademii.

Święta Jadwigo - módl się za nami

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy: Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Dziś, Trzecia Osoba Trójcy Przenajświętszej, Boska Osoba, która realizuje swoje zadanie uświęcania w sposób cichy i dyskretny, ukazuje się z całą swoją mocą, aby przypomnieć nam, że to On czyni Kościół.

Pielgrzymka do Sanktuarium
Matki Bożej w Licheniu
z modlitwą pokój w naszej Ojczyźnie
kwiecień 2024

Diecezjalna Sztafeta Modlitw
o Powołania do kapłaństwa
i życia konsekrowanego

Decyzją Biskupa Drohiczyńskiego podejmujemy Sztafetę Modlitw 
o powołania, w których uczestniczy każda parafia naszej diecezji. 
Zapraszamy we wtorek, 9 kwietnia: 
g. 17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwami
g. 18:00 Msza Święta w intencji powołań kapłańskich i zakonnych

Życzenia

Szanowni Goście, Drodzy Parafianie 
Na radosne Święta Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa pragniemy wyrazić nasze serdeczne życzenia: Niech Zmartwychwstały Chrystus napełnia Was prawdziwym pokojem, którego świat dać nie może, niech daje siłę do pokonywania trudności, obdarzając wszelkimi potrzebnymi łaskami i błogosławieństwem. Niech spotkanie z Nim w Poranek Wielkanocny umacnia wiarę w Jego żywą obecność w naszym życiu, w Jego Słowie, w Sakramentach Świętych i zawsze prowadzi nas do spotkania z Nim w Eucharystii i w drugim człowieku 
Życzą Wam wasi Duszpasterze

Wielki Post 2024 r.

...to okres liturgiczny, który przygotowuje nas na śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa. W tym okresie pokutnego przygotowania zwracamy nasze serca i umysły ku Bogu poprzez modlitwę, post i jałmużnę. Wielki Post trwa 40 dni od Środy Popielcowej do Wielkiego Czwartku, z wyłączeniem niedziel. 

REKOLEKCJE:
1 - 3 MARZEC / Msze święte
o godz: 10:00, 12:00, 17:00 i ŁF 18:30
Spowiedź: w piątek i sobotę
Nabożeństwa: 

Drogi Krzyżowe: w piątki o godz. 17:00
Gorzkie Żale: w niedziele po Mszy św. o 11:30

Pielgrzymka do Sanktuarium
Matki Bożej Bolesnej w Oborach
z modlitwą pokój w naszej Ojczyźnie
luty 2024


Zimowy wypoczynek
z wartosciami


Chrzest Pański

Skutki sakramentu chrztu:
uwalnia nas od grzechu pierworodnego i innych grzechów, obdarza łaską uświęcającą, włącza do wspólnoty Kościoła, czyni nas dziećmi Bożymi.

Boże Narodzenie - życzenia

„Podnieś rękę Boże Dziecię błogosław Ojczyznę miłą. W dobrych radach, w dobrym bycie, wspieraj Jej siłę swą siłą. Dom nasz i majętność całą i wszystkie wioski z miastami. 
A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami”.

Wszystkim naszym drogim Parafianom i miłym Gościom, przebywającym w naszej Parafii, życzymy obecności w sercu Bożej Dzieciny i nieustającej świadomości Jego opieki na każdy dzień. 

Wasi Duszpasterze

Adwent

Adwent to radosny czas oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. 
Czy jesteś już przygotowany na spotkanie z Nim?
Roraty w środy i soboty na godz. 17:00, w kaplicy o 18:00 w czwartki
Zabierzcie ze sobą lampiony

Rekolekcje Adwentowe

 Porządek rekolekcji od środy do piątku (6-8 grudnia) :

g. 10,00 msza z nauką dla wszystkich

g. 12,00 msza z nauką dla wszystkich

g. 17,00 msza z nauką dla wszystkich

g. 18,30 msza w kaplicy z nauką dla wszystkich

Spowiedź w środę i czwartek w kościele podczas wszystkich Mszy św., w kaplicy od g. 18,00.


Wieczory Wiary

Zapraszamy raz w miesiącu na spotkanie z Panem Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie. W programie nabożeństwa także konferencja i modlitwa przeplatana pieśniami. Wydarzenie powstało na potrzeby przygotowań dla kandydatów do sakramentu bierzmowania.
Szukaj sercem Jezusa - Twojego Zbawiciela!

Bal Wszystkich Świętych

Dzięki inicjatywie naszej parafialnej Akcji Katolickiej mogliśmy się cieszyć wspólnym czasem, a szczególnie radością dzieci i młodzieży. Dziękujemy! Nie zabrakło także modlitwy :)

Wizytacja kanoniczna

Dnia 22 października 2023 roku gościliśmy najwyższego pasterza naszej diecezji J.E. ks. biskupa Piotra Sawczuka. Jesteśmy wdzięczni za dwa dni wspólnych rozmów i wskazówek mających nas zachęcać do gorliwszego działania na rzecz apostolstwa Dobrej Nowiny.

Dzień Papieski

Jak co roku w naszej parafii obchodzimy dzień pomocy materialnej dla zdolnej lecz ubogiej młodzieży. Miały w tym ponownie pomóc pieczone ciasta przez naszych parafian. Cieszymy się, że razem możemy zrobić coś dla dobra drugiego. Tego nas uczy Pan Jezus. Dziękujemy Akcji Katolickiej za włączenie się w dzieło tej akcji. Cywilizacja życia nosi w sobie zamiar wyjścia z radością do naszych sióstr i braci.

Październik
miesiącem Różańca Świętego

Zachęcamy do Modlitwy Różańcowej wszystkich parafian. Maryja zawsze wspominała o sile tej modlitwy. Czy modlisz się na Różańcu?

Pielgrzymka do Wilna

W dniach 15-17 września nasza parafia udała się na pielgrzymkę autokarową do Wilna, prosząc Matkę Bożą o pokój w Europie. 
Dziękujemy wszystkim za modlitwę.

Pielgrzymka do Loretto

Tegoroczny odpust w Loretto, gdzie znajduje się sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej, przypada 10 września. Hasło przewodnie tego spotkania jest wołaniem do Maryi i brzmi: „Matko Kościoła, naucz nas wiary”.

Dziękujemy Wam kochani pielgrzymi za ten wspólny czas modlitwy


Dożynki diecezjalne

Dożynki są dziękczynieniem Bogu i ludziom za plony ziemi i pracy rąk ludzkich, a zwłaszcza za nasz „chleb powszechni”.  Takie uroczystości uświadamiają nam wszystkim jak ważną sprawą jest troska o rolnictwo i polską wieś ale i podziękowanie Panu Bogu za te dary.
Dziękujemy mieszkańcom Dąbrowy za przygotowanie wieńca dożynkowego i reprezentację naszej parafii na Diecezjalnych Dożynkach.

WAKACJE 2023

Dla dzieci, młodzieży i dorosłych  - wakacje z wartościami :)

Rekolekcje dla rodzin 

Dziekujemy!
za 15- dniowe rekolekcje dla małżeństw w Bańskiej Wyżnej (Podhale)  
 27 czerwca - 12 lipca 2023 roku.
Dzisiaj formacji chrześcijańskiej potrzebują nie tylko dzieci i młodzież szkolna ale również małżonkowie i całe rodziny. 

Uroczystość
Trójcy Przenajświętszej

Chrześcijańskie nauczanie głosi, że istnieje tylko jeden Bóg i że objawia się On w trzech Osobach Boskich, jako Ojciec, Syn i Duch Święty. Każda z trzech osób sama w sobie jest w pełni Bogiem. Zachowując własną odrębność, osoby Boskie są ze sobą doskonale zjednoczone w pojedynczym Bóstwie.

Uroczystość
Zesłania Ducha Świętego

Zesłanie Ducha Świętego uważa się za początek Kościoła. Bóg został objawiony w Starym Testamencie, Syn nauczał osobiście na ziemi, a jego służbę ukoronowało Zesłanie Ducha Świętego, którego obiecał.

Duchu Święty, mieszkaj w naszych sercach!

Oazy dla dzieci i młodzieży

Wspomnienia, które zostaną ze wspólnych wyjazdów oazowych a także wartości, jakimi młodzi ludzie zostają napełnieni. Teraz jest czas na zapisy!
Odpoczynek wakacyjny z Panem Bogiem i z rówieśnikami. 
Czekamy na Ciebie! 

Przyczyń się do odkrycia nowych powołań!

Jest wielu z nas, którzy lękają się odpowiedzieć na wezwanie Boże i powiedzieć zdecydowane "TAK" Chrystusowi. Dołącz do swoich modlitw tę o nowe powołania do służby Panu Bogu, aby lęki ustąpiły i powołani podjęli przygodę życia.

BIBLIA zawsze w pobliżu..

Tydzień Biblijny obchodzony przez Kościół katolicki w Polsce ma inspirować do częstszego sięgania po Pismo Święte. Hasło Tygodnia Biblijnego na rok 2023 to: „Wierzę w Kościół Ojca i Syna i Ducha Świętego”

Święto Miłosierdzia Bożego

Święto Miłosierdzia Bożego ma najwyższą rangę wśród wszystkich nabożeństw, które zostały objawione Siostrze Faustynie.

Po raz pierwszy o ustanowieniu tego święta mówił Jezus w Płocku w 1931 r., gdy przekazywał swą wolę co do powstania obrazu: Ja pragnę, aby było Miłosierdzia święto. Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, żeby był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy – ta niedziela ma być świętem Miłosierdzia (Dz. 49).

Życzenia wielkanocne

"Raduj się ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków. Poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa!”

Orędzie Wielkanocne 

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ! 

Oto dziś przenika nas wielka radość płynąca od Zmartwychwstałego. Szczęśliwy dom, w którym rozbrzmiewa prawda wielkanocnego poranka. Niech Was rozpromieni radość wypływająca z tajemnicy paschalnej. Niech wypełni Wasze serca i Waszych najbliższych. Niech światło Chrystusa chwalebnie zmartwychwstałego rozproszy każdy mrok Waszej codzienności. Niech tegoroczna Wielkanoc przeżywana w tym trudnym dla nas wszystkich czasie, będzie dla Was błogosławionym spotkaniem ze Zmartwychwstałym Panem; spotkaniem przeżywanym w mocnej wierze, pełnej nadziei i głębokiej miłości.

 Błogosławionych świąt życzą Księża 

TRIDUUM PASCHALNE

Triduum, czyli z łaciny "trzy dni", odnosi się do dat poprzedzających Wielką Niedzielę, zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią. Liturgia skupia się na najważniejszych wydarzeniach po triumfalnym wjeździe Jezusa do Jerozolimy, którego pamiątką jest Niedziela Palmowa.

Jan Paweł II na zawsze..

Obchody Marszu Papieskiego, organizowanego pierwszy raz w największych miastach Polski. To sposób wyrażenia swojej wiary i wartości jakimi chcemy żyć.
Dziękujemy naszym parafianom za obecność i żywe świadectwo.
św. Janie Pawle II - módl się za nami

Rekolekcje wielkopostne

Porządek rekolekcji od piątku 10 MARCA do niedzieli 12 MARCA :
g. 9,30  adoracja Najświętszego Sakramentu
g. 10,00 msza z nauką dla wszystkich
g. 12,00 msza z nauką dla wszystkich
g. 17,00 msza z nauką dla wszystkich  
g. 18,30 msza w kaplicy z nauką dla wszystkich
SPOWIEDŹ -  w piątek i sobotę podczas wszystkich Mszy Świętych
NIEDZIELA - porządek Mszy Świętych właściwy niedzieli
Korzystajmy z czasu bogatego w treści Boże aby odnowić ducha!
"Czas jest krótki, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!" (Mk 1,15)

Wielki Post

Wielki post w Kościele katolickim jest traktowany jako czas pokuty i nawrócenia. Jego zaleceniami są post, jałmużna i modlitwa. W okresie wielkiego postu z kościoła znikają kwiaty przy ołtarzu, nastrój pokuty podkreśla skromniejszy wystrój świątyni.

Podejmij abstynencję w dobrej intencji!

Rozpoczął się 56. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu Polskiego. Ten szczególny czas polega na wynagradzaniu za grzechy popełniane w czasie zabaw karnawałowych. 
Jak mało kto wie jak podstępna i wyniszczająca jest choroba alkoholowa, zwana też chorobą duszy. Chorobą, która przez dekady zmieniała swoje oblicze.  Alkoholizm to choroba całej rodziny, gdzie ktoś jest uzależniony. 
Módl się z nami o trzeźwą, polską rodzinę. 

Pielgrzymka

Dnia 1 lutego nasza parafialna wspólnota Akcji Katolickiej udała się do Sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli - patrona Polski aby modlić się o pokój w Polsce i na Ukrainie oraz o nawrócenie naszych parafian
Św. Andrzeju Bobolo - Módl się za nami.

Zapraszamy kandydatów

Posługuj, głosząc Słowo Boże...

Kolęda 2022/23

Zakończyliśmy kolędę w naszej parafii. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy nas kapłanów przyjęli. Kto chciałby jeszcze zaprosić kapłana na wizytę duszpasterską, niech zgłosi to w zakrystii, lub telefonicznie.

1 stycznia
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Spośród szczególnych przywilejów Maryi na pierwszym miejscu trzeba wymienić Jej Boskie macierzyństwo, które w dzisiejszej uroczystości czcimy.
Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna i nazwie Go imieniem Emmanuel (Iz 7, 14)

Boże Narodzenie
życzenia

 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy serdeczne życzenia Drogim Parafianom i Gościom.

 Przeżywając kolejne w naszym życiu Boże Narodzenie pozwólmy, aby Dziecię Jezus zamieszkało w nas, w naszych domach, rodzinach i wspólnotach przynosząc prawdę o życiu, radość, pokój, miłość i dobro. Niech Jezus Emmanuel – Bóg z nami, będzie dla nas znakiem, że nasze życie, niezależnie od okoliczności, posiada głęboki sens i wartość i zmierza do swojego celu jakim jest wieczność. Niech te Święta będą dla nas czasem głębokiej radości z faktu jak bardzo zostaliśmy przez Boga ukochani. Niech ta radość pomaga nam przemieniać nasze życia.

Życzymy zdrowia, niesłabnącej nadziei i poczucia wolności w zmaganiach jakie podejmujemy w tym czasie. Życzymy, aby betlejemska gwiazda zwiastując narodziny Zbawiciela rozświetlała swoim blaskiem nie tylko czas Świąt, ale także wszystkie dni Nowego 2023 Roku.

Z darem modlitwy:

                                                                                      Duszpasterze parafii


Kapłani odwiedzą chorych...

... poniedziałek, dnia 19 grudnia

Rekolekcje adwentowe

Porządek rekolekcji od czwartku 8 GRUDNIA do soboty 10 GRUDNIA
g. 10,00 msza z nauką dla wszystkich 
g. 12,00 msza z nauką dla wszystkich 
g. 17,00 msza z nauką dla wszystkich  
g. 18,30 msza w kaplicy z nauką dla wszystkich 
SPOWIEDŹ w czwartek i piątek podczas wszystkich Mszy Świętych
Korzystajmy z czasu bogatego w treści Boże aby odnowić ducha! 
"Czas jest krótki, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!" (Mk 1,15)

CZAS ADWENTU

Tegoroczny Adwent rozpoczyna się 27 listopada. Z tej okazji słowo do wiernych skierował przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ks. abp Stanisław Gądecki. "Życzę wszystkim dobrego przejścia przez Adwent i spotkania ze Zbawicielem w swoim sumieniu i w sercu" – przekazał hierarcha.

Wyjazd do Torunia
3 grudnia 

Obchody 31 rocznicy powstania Radia Maryja. 

W sobotę obchodzono 31. rocznicę Radia Maryja. Pielgrzymi z całej Polski zebrali się w Toruniu, aby wspólnie świętować i się modlić. Dziękowali za 31 lat posługi i prosili o dalszą pełną wiary i nadziei drogę dla Radia Maryja, wszystkich posługujących i słuchaczy. Rozgłośnia jest szczególnym darem dla słuchaczy – zwłaszcza dla osób chorych i cierpiących. Z naszej parafii  w tym wydarzeniu uczestniczyło 11 osób. Dziękujemy!

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

W Kościele katolickim uroczystość ku czci wszystkich chrześcijan, którzy osiągnęli stan zbawienia i przebywają w niebie, obchodzona corocznie w dniu 1 listopada, treściowo połączona z następującym po niej obchodem liturgicznym Dnia zadusznego. W doktrynie Kościoła katolickiego jest wyrazem wiary w obcowanie świętych i powszechne powołanie do świętości.

BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Akcja Katolicka z naszej parafii zorganizowała dla dzieci szkół podstawowych Bal Wszystkich Świętych. Przy muzyce i poczęstunku była możliwość uczczenia Uroczystości Wszystkich Świętych, którzy radują się niebem. 
Dziękujemy rodziców, że przywieźli swoje pociechy.

Wezwani do Trzeźwości odc. 2

W dniu 22 października w Centrum Dialogu Kultur w Węgrowie odbędzie się Rejonowa Konferencja Ku Trzeźwości Narodu. Do udziału w Konferencji zaproszeni są wszyscy, którym zależy na budowaniu trzeźwego społeczeństwa. Szczególnie zapraszamy samorządowców, pracowników GOPS i MOPS, członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, nauczycieli, rodziców, małżonków oraz wszystkich którzy są zainteresowani problemami uzależnień i ich dostrzegania.
Wstęp wolny. Kawa, herbata ciasto i obiad gratis

16 październik
DZIEŃ PAPIESKI
kiermasz ciast

Kolejny rok z Dniem Papieskim był okazją do zorganizowania kiermaszu ciast przez naszych drogich parafian. Dzięki tej konkretnej pomocy wzmocnimy Fundusz Nowego Tysiąclecia - inicjatywy naszego wielkiego rodaka Jana Pawła II.

Dzień papieski - Dzień Papieża Jana Pawła II – polskie święto obchodzone co roku 16 października, ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2005 r. w hołdzie papieżowi Polakowi Janowi Pawłowi II. Obchodzone jest przez Kościół Katolicki w Polsce. Dzień Papieski, przypada w niedzielę bezpośrednio poprzedzającą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża. Rok 2022 był obchodzony pod hasłem "Blask Prawdy". Wiemy wszyscy, że najjaśniejszą prawdą jest sam Zbawiciel, który oferuje nam jedyną, najlepszą drogę życia. 

Wezwani do Trzeźwości odc. 1

To kolejna inicjatywa działań ku Trzeźwości. Jest nas coraz więcej. Kolejne osoby doświadczają uzdrowienia od uzależnień, szczególnie od alkoholu.
Spotkaj się z nami!

Dziękujemy wszystkim za obecność!

Następne spotkanie już za rok w Częstochowie 9 września.
Nie przegap! :)

 Różaniec Fatimski

Zapraszamy do kościoła 13 dnia każdego miesiąca po Mszy świętej wieczornej.

Pielgrzymka do Loretto

Dziękujemy za pielgrzymowanie !

Pielgrzymka do Gietrzwałdu      i Stoczka Klasztornego

Pielgrzymowaliśmy do Matki Bożej z Gietrzwałdu i Stoczka Klasztornego pomodlić się za naszą Ojczyznę w tych niespokojnych czasach. 

Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Czwartek - 8 września
Byliśmy razem!

ŚDM 2023 - zapisy!

Droga Młodzieży,
Zapraszamy Was na wielkie wydarzenie Kościoła Chrystusowego.
Światowe Dni Młodzieży zawsze były czymś znaczącym dla życia duchowego młodych ludzi i ich miejscowości a nawet całego narodu.
Bądź częścią czegoś ważnego! Nasza Diecezja organizuje wspólne uczestniczenie w tym wydarzeniu. Masz ukończone 15 lat?
Leć z nami do Lizbony!

 NIEUSTAJĄCY RÓŻANIEC ŚWIĘTY

Przypominamy, że w naszej parafii żyje Nieustający Różaniec! 
Na czym polega Nieustający Różaniec?  

Każda osoba modli się raz w miesiącu w dowolnym miejscu. Nasza wspólnota w Kamionnej odmawia 30 dnia każdego miesiąca. Każda osoba modli się we wskazanej dla siebie godzinie jedną część Różańca oraz proponowane modlitwy (zapytać w zakrystii). Co pół godziny rozpoczyna modlitwę inna osoba.

Głównymi Patronami Wspólnot Nieustającego Różańca Świętego są: 

Matka Boża Pani Gietrzwałdzka i Św. Józef.

Cieszymy się, że tak wielu czcicieli Maryi się zapisało!

Jest komplet!

WYJAZDY WYKACYJNE

Cieszymy się z ks. Proboszczem, że tak wielu młodych ludzi wybrało wakacje z Bogiem. Ten czas wyda dobre owoce! Chwała Panu!

Pielgrzymka do Prostyni

W Uroczystość Trójcy Przenajświętszej 11 czerwca o godzinie 7.00 z pod naszego kościoła wyruszyła pielgrzymka do Prostyni.
Niech św. Anna wyjedna nam łaskę u Boga!

Zesłanie Ducha Świętego

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego zwana inaczej Pięćdziesiątnicą (50 dni od zmartwychwstania Chrystusa) uważa się za początek Kościoła, który został posłany do wszystkich narodów i języków. Od tego momentu aż po dzień dzisiejszy Duch Święty działa pośród nas niosąc dobro i prawdę ludziom. 

Nie zasmucajmy Ducha Świętego!
Wołajmy do Ducha Świętego!

Wniebowstąpienie Pańskie

Pan Jezus po 40 dniach od zmartwychwstania powraca do swojego Ojca.
Obiecał tym, którzy Go kochają przygotować mieszkania w niebie..
Dziękujemy Ci Panie Jezu!

Wieczór Wiary - Święta Maryja

Kończy się miesiąc maj, chwalący naszą Panią i Opiekunkę. Spotkaliśmy się po Mszy św. wieczornej w niedzielę (29 maj), aby spojrzeć na Najświętszą Panienkę oczami wdzięczności, podziękować za liczne, uproszone łaski i zawierzyć nasze plany jej Niepokalanemu Sercu.
Matko nasza - módl się za nami!

MISJE ŚWIĘTE 

 Misje święte w naszej parafii dobiegły końca. To wydarzenie raz na 10 lat powinno zjednoczyć parafię i ożywić jej aktywność. Przed misjami, każdy z parafian otrzymał zaproszenie do uczestnictwa w Mszach świętych, nabożeństwach i naukach. Każdy mógł znaleźć odpowiednią dla siebie porę aby posłuchać księdza misjonarza, żywego świadka wiary i złożyć ofiarę Bogu. 

 Dziękujemy Wam drodzy parafianie za uczestnictwo i wspólną modlitwę. Każdy czas przeznaczony dla dobrego Boga na pewno wyda owoce. Oby były jak najlepiej oczyszczane i podlewane. Niech nasza parafia kwitnie wiarą, dobrobytem duchowym i licznymi nawróceniami, aby niebo miało wiele powodów do radości.

ks. Wojciech

Nowenna do św. Andrzeja Boboli

Od 7 do 15 maja odmawialiśmy Nowennę do św. Andrzeja Boboli o pokój w Polsce, z Wystawieniem Najświętszego Sakramentu.

św. Andrzeju Bobolo - módl się za nami!

Pielgrzymka do Strachociny 

To miejsce narodzin św. Andrzeja Boboli, patrona Polski organizowana przez naszą parafię przed Misjami Świętymi. 
Dziękujemy za uczestnictwo. Byliśmy razem!
Św. Andrzeju Bobolo - módl się za nami

...jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam.

„A czemu Mnie Królową Polski nie zowiesz? Ja to królestwo wielce umiłowałam i wielkie rzeczy dlań zamierzam, ponieważ osobliwą miłością ku Mnie pałają jego synowie”
Matka Boża

Drugi "Wieczór wiary" ze św. Faustyną 

W Niedzielę Bożego Miłosierdzia 24 marca po Mszy św. o g. 18,00 miał miejsce Wieczór Wiary o św. Faustynie. Organizowany jest on głównie z myślą o kandydatach do bierzmowania i ich rodzicach.
Św. Faustyno Kowalska - módl się za nami

Życzenia

Z okazji święta Wielkiej Nocy, życzymy by Jezus Chrystus napełnił Was mocą Zmartwychwstania, a radość rodzącego się nowego życia dodawała sił i motywacji na cały rok. By Zwycięzca Śmierci, który w tę Noc uczynił nas wolnymi, pomnażał w Was wiarę prowadzącą do nieba, zapalił światło nadziei kierujące nas po ścieżkach życia, a swoją miłością błogosławił Waszym rodzinom, by odważnie świadczyły o Jego Zmartwychwstaniu w dzisiejszym świecie.

Wasi Duszpasterze

 

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

Wielki Czwartek Msza Wieczerzy Pańskiej o g. 18.00. 
 Adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy do g. 21.00
Wielki Piątek - Liturgia Męki Pańskiej o g. 18.00.  
  Adoracja Najświętszego Sakramentu od g. 8.00 do 22.00
 Wielka Sobota - Wigilia Paschalna  o g. 20.00
Adoracja Najświętszego Sakramentu od g. 8.00 do Wigilii Paschalnej.

Bądź w te dni  blisko Chrystusa.

Kapłani odwiedzą chorych

Do środy można zgłaszać chorych parafian w zakrystii.
W środę przed świętami od 9.00 kapłani odwiedzą ich z sakramentami.
Uzdrowienie chorych - módl się za nami

Droga Krzyżowa...
ulicami Kamionnej

Droga krzyżowa w Niedzielę Palmową ulicami Kamionnej .
Byliśmy razem.


Bp Antoni Pacyfik Dydycz,
powrócił ze szpitala.
Dziękujemy za modlitwę.


Akcja Katolicka działa!

26 marca nasz oddział parafialny Akcji Katolickiej udał się do Czekanowa (diec. drohiczyńska), do świątyni pw. św. Andrzeja Boboli aby modlić się o pokój w Polsce za wstawiennictwem patrona Polski. Na program modlitewny złożył się różaniec, Msza św. w intencji pokoju w Polsce i zawierzenie św. A.Boboli naszej Ojczyzny.  

"Wieczór wiary" ze św. Faustyną

W niedzielę 27 marca po Mszy św. o g. 18,00 zgromadziliśmy się na Wieczór Wiary o św. Faustynie. Organizowany był on z myślą o kandydatach do bierzmowania ich rodzicach. 

Papież poświęcił Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi

25 marca 2022 roku papież Franciszek poświęcił Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi. Aktu tego dokonał na zakończenie nabożeństwa pokutnego w bazylice św. Piotra w Watykanie. Jednocześnie biskup drohiczyński Piotr Sawczuk w łączności ze Stolicą Apostolską uczynił podobnie. To historyczne wydarzenie. Liczymy na przełom za naszą wschodnią granicą. Wierzmy i nawracajmy się!


Zwiastowanie Pańskie

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego (25 marca) to dzień, w którym obchodzimy pamiątkę zwiastowania przez Posłańca Bożego Maryi Pannie, że zostanie Matką Syna Bożego.
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego łączy się w Polsce z obchodem Dnia Świętości Życia. Chcemy bronić każdego poczętego życia pod sercem każdej z matek na całym świecie.

"Sławię Cię, Panie, za to, żeś mnie stworzył. Ty bowiem stworzyłeś moje wnętrze i utkałeś mnie w łonie mej matki. Sławię Cię, żeś mnie tak cudownie stworzył. Godne podziwu są Twe dzieła" Ps 139

Rekolekcje Wielkopostne

  18 - 20 marca
- w piątek i sobotę:
9,30 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i Adoracja
10,00 Msza z nauką dla wszystkich
12,00 Msza z nauką dla dzieci młodzieży
17,00 Msza z nauką dla wszystkich
18,30 ŁF Msza w kaplicy z nauką dla wszystkich
spowiedź w piątek i sobotę podczas Mszy św. , a w kaplicy od g. 18,00.
- w niedzielę: Msze św. naukami dla wszystkich

Pielgrzymka Mężczyzn do Kalisza

Dziękujemy za wspólną Pielgrzymkę Mężczyzn do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu w dniu 19 marca. Zawierzyliśmy św. Józefowi pokój w Europie i w naszych rodzinach.

Wielki Post

Nadszedł Wielki Post - przygotowanie do najważniejszego święta każdego chrześcijanina. Te 40 dni niech będzie czasem refleksji nad naszą drogą do Pana. Niech wartości, których uczył Jezus bardziej zakorzenią się w naszym życiu przez ten czas. 

W Środę Popielcową i Wielki Piątek obowiązuje post ścisły (ilościowy). To ograniczenie się do spożycia trzech posiłków, dwóch lekkich i jednego do syta, oraz wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (jakościowy) - w każdy Piątek (chyba, że przypada uroczystość). Post ilościowy nie obowiązuje osób do 18 roku życia i powyżej 60 roku życia, podczas gdy wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (post jakościowy) obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia.Nowenna do św. Andrzeja Boboli

Od 1 marca do 9 marca  odmawialiśmy Nowennę do św. Andrzeja Boboli o Pokój, z Wystawieniem Najświętszego Sakramentu.
Bóg zapłać za wspólną modlitwę

"Wieczór wiary" o św. Józefie

W niedzielę 27 lutego po Mszy św. o g. 18.00 miał miejsce "Wieczór Wiary", kolejny o św. Józefie. Byli z nami kandydaci do bierzmowania, ich rodzice i parafianie. Dziękujemy za świadectwa, które nas ubogaciły. Dziękujemy św. Józefie, że byłeś z nami i prosimy Cię o wsparcie przez Twoje zasługi.

30 lat Domowego Kościoła w
Kamionnie - jesteśmy razem.

Ta rocznica jest szczególna dla naszej parafii. Jesteśmy dumni i szczęśliwi, że tworzymy tak liczną rodzinę Domowego Kościoła. Praca i zaangażowanie skutkuje pięknymi owocami. Wszystkie pary małżonków zasługują na uznanie. To wy poszerzacie Królestwo Boże. Nie zatrzymujmy się w drodze do Chrystusa.

Światowy Dzień Chorego

W piątek (11 luty) będziemy obchodzić Światowy Dzień Chorego.
Msze ze specjalnym błogosławieństwem  Najświętszym Sakramentem chorych w Kamionnej o g. 17,00 w kaplicy o g. 15,30.
Dopomóżmy chorym w dotarciu do kościoła.

Święto Ofiarowania Pańskiego
(Matki Bożej Gromnicznej)

2 lutego Kościół katolicki obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego. Czyni to na pamiątkę ofiarowania przez Maryję i Józefa ich pierworodnego syna, Jezusa, w świątyni jerozolimskiej. W polskiej tradycji jest to też święto Matki Bożej Gromnicznej.

2 lutego przypada także Dzień Życia Konsekrowanego. Siostry i bracia zakonni oraz m.in. wdowy i dziewice konsekrowane, podobnie jak Jezus w świątyni Jerozolimskiej, ofiarowują swoje życie na wyłączną służbę Bogu.

Kolęda

Wizyta duszpasterska jest znana w Polsce od ok. 1607 r. 
Celem wizyty duszpasterskiej rodzin jest:
- pobłogosławienie domu i rodziny,
- ożywienie łączności wiernych z parafią i proboszczem (duszpasterzami),
- bliższe poznanie problemów moralnych nurtujących parafian i ojcowska pomoc w ich rozwiązywaniu,
- wprowadzenie ducha pokoju i miłości we współżycie rodzinne i sąsiedzkie.

W tym roku, z powodu pandemii forma "Kolędy" została zmieniona.
Szczegóły - patrz w ogłoszeniach

Chrzest Pański

Kończy Okres Bożego Narodzenia
Zaczyna Okres Zwykły
Przypomnij sobie, co dla Ciebie oznacza chrzest

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
Jasełka - g. 11.30 po Mszy św.  
Zapraszamy!

1 stycznia
Światowy Dzień Modlitw o Pokój

Rozpoczynamy nowy rok 2022 uroczystością Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.
To ona jako matka naszego Pana będzie prowadzić nas przez próby przyszłości. Jako Królowa Pokoju niech ochrania nasze serca przed pokusami tego świata oraz zapewni bezpieczeństwo i stabilność naszego narodu.
Królowo Pokoju - módl się za nami!

Życzenia świąteczne

Wspominając czas, kiedy Dziewica poczęła i porodziła Syna nazywając Go imieniem Emmanuel dzielimy się z Wami radością z Bożego Narodzenia.             Zatrzymajmy się w naszych zamyśleniach nie tylko nad wiarą w istnienie Boga, lecz wiarą Bogu, który stał się dla nas człowiekiem z miłości, by dać nam zbawienie. Zdobądźmy odwagę, aby otworzyć serce tak jak Maryja. Idźmy i głośmy naszym życiem światu Boga, który nas kocha i wzywa do miłości.

              Życzymy wszystkim parafianom i gościom naszej parafii Bożego Błogosławieństwa, oraz wszelkich potrzebnych łask. Niech Zbawca napełni Wasze serca wiarą, nadzieją, miłością, niech obdarzy Was pokojem i radością, niech pomaga odkrywać i realizować dobro.

Życzą wasi Księża

Wigilia Bożego Narodzenia: znaczenie i obyczaje

Uroczystość Bożego Narodzenia wprowadzono do kalendarza świąt kościelnych w IV wieku. W Polsce Wigilię zaczęto obchodzić wkrótce po przyjęciu chrześcijaństwa, choć na dobre przyjęła się dopiero w XVIII w. Wigilia (łac. czuwanie) – pierwotnie oznaczała straż nocną i oczekiwanie. W słowniku kościelnym nazywa się tak dzień poprzedzający większe święto.  W polskiej tradycji to ojciec rodziny lub najstarszy wiekiem rozpoczynał wieczerzę modlitwą, następnie odczytaniem opisu narodzenia Pańskiego z Ewangelii św. Łukasza i zaśpiewaniem kolędy. Następnie dzielono się opłatkiem i składano sobie życzenia. Pod choinką ustawia się często żłóbek, dla upamiętnienia narodzenia Pana Jezusa w Betlejem. Układa się pod nią także prezenty dla najbliższych i śpiewa się kolędy. Zgodnie z tradycją potrawy powinny być postne i jedno wolne nakrycie przy stole. Po wigilii katolicy udają się tradycyjnie na pasterkę.

Kapłani odwiedzą chorych

Do środy można zgłaszać chorych parafian w zakrystii. 
W środę przed świętami od 9.00 kapłani odwiedzą ich z sakramentami.
Uzdrowienie chorych - módl się za nami

Roraty

Oczekujemy z Matką Bożą na narodzenie Syna Bożego!  

   kościół:  Środa i Sobota godz. 17.00

   kaplica:  Sobota godz. 15.00

weź lampion / przynieś dobry uczynek / wylosuj figurkę Maryi do domuOdpust parafialny

Kościół katolicki obchodzi w dniu grudnia uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. 

Przypomina ona prawdę, że Maryja od chwili swego poczęcia była wolna od grzechu pierworodnego. Dogmat Niepokalanego Poczęcia został ogłoszony w 1854 r. przez Piusa IX bullą „Ineffabilis Deus”

Rekolekcje  Adwentowe

Odbędą się 7 , 8 , 9 grudnia (od wtorku do czwartku)
Codziennie Msze św. o godzinie: 10.00, 12.00, 17.00 (kościół), 18.30 (kaplica)
Spowiedź: wtorek i środa podczas Mszy św. / w kaplicy od g. 18.00

Nabożeństwo do św. Józefa

Cieszymy się ze wspólnej modlitwy i dziękujemy tym, którzy pomogli w przygotowaniu tej chwili.
 św. Józefie - módl się za nami.

Nowenna parafialna

W dniach 22 - 30 listopada parafia modliła się Nowenną do św. Andrzeja Boboli o zażegnanie kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. Była to bardzo ważna modlitwa!
 

Mamy swój oddział
Akcji Katolickiej 

Od 21 listopada 2021 r. parafia Kamionna ma swój oddział Akcji Katolickiej. Zaprzysiężenie odbyło się w  katedrze drohiczyńskiej o g. 10.00 przez Jego Ekscelencję bp. Piotra Sawczuka. Ten fakt napawa nas wielką radością. Widzimy przez to, że są osoby chcące być bliżej Kościoła Chrystusowego.

Krzyż Krucjaty Wyzwolenia Człowieka

Do 4 listopada gościmy Krzyż Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

Z czym wiąże się zobowiązanie abstynencji w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka?

Postanowienie abstynencji równoznaczne z decyzją włączenia się do KWC powinno być zadeklarowane na piśmie i wpisane do „Księgi Czynów Wyzwolenia”

Przyjmuje się dwie formy składania zobowiązań abstynenckich:

  • na jeden rok, przez co staje się ktoś kandydatem do KWC;
  • na czas przynależenia do KWC, przez co staje się członkiem Krucjaty.

Deklarację członkowską mogą składać osoby pełnoletnie. Deklaracja zawiera także postanowienie nieczęstowania i niewydawania pieniędzy na alkohol. Złożenie deklaracji ma charakter zobowiązania się wobec wspólnoty ruchu Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i każdy zachowuje wolność wycofania go w chwili wyłączenia się z szeregu członków KWC.  

Więcej na stronie     kwc.oaza.pl

Dołącz do KWC w intencji osoby uzależnionej, którą znasz lub Bogu wiadomej.

Dzień Papieski - byliśmy razem !

Nasza Parafia radośnie wspomina dzień 10.10.2021. Chętnych do pomocy na stypendia dla ubogiej młodzieży nie brakowało. Byliśmy hojni. Owocem tego jest składka zebrana na ten cel. Dziękujemy za wszystkie wypieki, młodzieży KSM naszej parafii, i wam - kochani Parafianie - gotowym zawsze pomagać. 


Dzień papieski - Dzień Papieża Jana Pawła II – polskie święto obchodzone co roku 16 października, ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2005 r. w hołdzie papieżowi Polakowi Janowi Pawłowi II. Obchodzone jest przez Kościół Katolicki w Polsce. Dzień Papieski, przypada w niedzielę bezpośrednio poprzedzającą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża. Rok 2021 był obchodzony pod hasłem "Nie lękajcie się". Jest to na pewno hasło zachęcające do odważnego powstania ludzi Kościoła po trudnym okresie pandemicznym, szczególnie ludzi młodych, tak szczególnie umiłowanych przez papieża Polaka. 


Ks. Wojciech Wdowiński

Dobry występ piłkarski naszych ministrantów.

18 września to dzień szczególny dla ministranta. Tego dnia ich patron św. Stanisław Kostka obchodzi swój dzień. Diecezja Drohiczyńska zorganizowała Turniej ministrancki w piłkę nożną z tegoż powodu ! ⚽️ Wzięło w nim udział 28 drużyn z 18 parafii. Łącznie w Bielsku Podlaskim spotkało się prawie 300 ministrantów! A wyniki przedstawiają się następująco:
KATEGORIA STARSZA:
1 miejsce: Sadowne
2 miejsce: Kamionna
3 miejsce: Ciechanowiec

KATEGORIA MŁODSZA
1 miejsce: Knychówek
2 miejsce: Brańsk
3 miejsce: Boćki
 
Nasi młodsi ministranci wyszli z grupy śpiewająco, po czym zabrakło szczęścia z ministrantami Sarnak 2-1.

Dziękujemy za emocje. Gratulujemy wyniku ! św. Stanisław Kostka nas zjednoczył.
ks. Wojciech Wdowiński

Rekolekcje i obozy wakacyjne

Wtorek, 1 czerwca 2021r.
  Ruch Światło-Życie oraz Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży działające na terenie Diecezji Drohiczyńskiej, organizują w czasie wakacje różnorakie formy wakacyjnego wypoczynku, połączonego z religijną formacją. Serdecznie zachęcamy naszych parafian do zainteresowania się propozycją tych ruchów i skorzystania z możliwości wyjazdu, aby dobrze przeżyć wakacje, a jednocześnie móc pogłębić swoją wiarę i więź z Jezusem.
  Podstawowe informacje o rekolekcjach, zawarte zostały na plakatach, natomiast szczegóły w linkach znajdujących się poniżej.

Szczegółowe informacje o rekolekcjach Ruchu Światło-Życie znajduje się tutaj
Szczegółowe informacje o obozach organizowanych przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży znajduje się tutaj

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Niedziela, 18 kwietnia 2021 r.
Sto lat od narodzin proroka
  W minioną niedzielę 11 kwietnia, w naszym parafialnym kościele odbyło się formacyjno-modlitewne spotkanie poświęcone Słudze Bożemu ks. Franciszkowi Blachnickiemu, założycielowi i twórcy Ruchu Światło-Życie, częściej znanego pod nazwą "Oazy". Pochodzący z naszej parafii przedstawiciele Domowego Kościoła czyli rodzinnej gałęzi wspomnianego Ruchu, przygotowali szczególną prezentację, celem przybliżenia sylwetki tego niezwykłego kapłana, który - gdyby dziś jeszcze żył - obchodziłby setną rocznicę swoich urodzin. Spotkanie odbywało się w bardzo podniosłej i refleksyjnej atmosferze. Zaprezentowano życiorys ks. Franciszka, liczne dzieła, których był pomysłodawcą, rozmach pracy ewangelizacyjnej, skupionej głównie na formacji młodego pokolenia oraz perypetie i osobiste duchowe zmagania, jakich w swoim życiu doświadczał. Prezentacja osoby ks. Blachnickiego, przeplatana była śpiewem oraz wspólną modlitwą, ubogacając duchowo i pogłębiając świadomość wielkości zapoczątkowanych przez niego dzieł.

Życiorys i działalność ks. Franciszka Blachnickiego można odnaleźć tutaj

____________________________________________________________________________________________________________________________________________


Niedziela Wielkanocna, 4 kwietnia 2021 r.
Błogosławionych Świąt Wielkanocnych!

„Jego ofiara wyjednała nam usprawiedliwienie i otworzyła bramy Nieba”. 

  Niech drogi życiowe prowadzą Was drodzy parafianie, do źródła duchowego życia. Tym źródłem są sakramenty Kościoła. Chrystus Zmartwychwstały jest w nich obecny i dotyka naszych serc. Jako wspólnota parafialna wzrastajmy w Miłości Bożej udzielonej nam przez Chrystusa. 

  Wszystkim parafianom i ich rodzinom życzymy wielu łask duchowych, ale też tego co materialne i niezbędne do godnego życia. Niech Duch Święty umacnia Wasze dobre pragnienia i objawia prawdę o Zmartwychwstałym Synu.  

Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

 życzą wam wasi Kapłani____________________________________________________________________________________________________________________________________________


Wielki Piątek, 2 kwietnia 2021 r.
Święte Triduum Paschalne
  Wczoraj, rozpoczęliśmy trzydniową celebrację Świętego Triduum Paschalnego, które stanowi najważniejszy okres w cały roku liturgicznym. Trwamy w rozważaniu najważniejszych wydarzeń zbawczych dotyczących męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Dla chrześcijanina nie ma ważniejszych świąt i wydarzeń nad te, które aż do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego będziemy wspólnie przeżywać. Obchód Świętego Triduum Paschalnego rozpoczyna się w Wielkoczwartkowy wieczór Mszą Świętą Wieczerzy Pańskiej, kiedy wspomina się Ostatnią Wieczerzę i ustanowienie sakramentu Eucharystii oraz Kapłaństwa. Na zakończenie Mszy Świętej przenosi się Najświętszy Sakrament do kaplicy adoracji, określanej zwyczajowo mianem "Ciemnicy", która z jednej strony odnosi się do biblijnego Ogrójca, gdzie Pan Jezus modlił się przed męką, z drugiej do celi więziennej czyli miejsca, gdzie był przetrzymywany po pojmaniu Go przez świątynnych strażników. W Wielki Piątek nie sprawuje się w Kościele Mszy Świętej, ale celebruje się Liturgię Męki Pańskiej, której głównym elementem jest adoracja Krzyża Świętego, po czym przenosi się Najświętszy Sakrament do symbolicznego Grobu Pańskiego i tam rozpoczyna adorację i czuwanie przy pogrzebanym Chrystusie.  

Wielka Sobota to czas towarzyszenia Jezusowi złożonemu do grobu. Tego dnia święci się również pokarmy na stół Wielkanocny, nazywane tradycyjnie "święconką". Zaś wieczorem, już po zmroku celebruje się Mszę Świętą Wigilii Paschalnej, kiedy to obwieszcza się całemu światu Zmartwychwstanie Chrystusa. Świętowanie, zwyczajowo dopełnia Procesja Rezurekcyjna, odbywająca się o świcie w niedzielny Wielkanocny poranek, która niestety w tym roku będzie miała wymiar symboliczny, ograniczając się do krótkiego przejścia służby liturgicznej w nawach świątyni. Obchody Świętego Triduum kończą się II Nieszporami w Niedzielę Zmartwychwstania.  

  Pamiętajmy, aby biorąc udział w trwających nabożeństwach zachować należytą ostrożność i przepisy sanitarne, które obowiązują nas w tym okresie: o założeniu maseczki zasłaniającej usta i nos, o zachowaniu od siebie wzajemnie 1,5 odległości i pozostaniu na zewnątrz świątyni jeśli spostrzeżemy, że limit miejsc został w kościele wyczerpany.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wtorek, 2 marca 2021 r.
Rekolekcje parafialne
  W dniach 5-7 marca w naszej parafii będą odbywały się rekolekcje wielkopostne, przygotowujące nas do jak najlepszego przeżycia Świąt Wielkanocnych. Zachęcamy do włączenia się w ich przeżywanie i taką organizację czasu, by znaleźć miejsce na wysłuchanie rekolekcyjnych rozważań i spowiedź świętą. Jeśli ktoś nie byłby w stanie osobiście pojawić się w kościele, może uczestniczyć w rekolekcjach za pośrednictwem internetu. Na parafialnym koncie facebook'owym  transmisja z naszego kościoła będzie miała miejsce w piątek i sobotę o godz. 17:00, w niedzielę o godz. 11:30. Rekolekcje przeprowadzi, pochodzący z naszej parafii ks. Michał Marczak, który obecnie jest wikariuszem w parafii Ceranów. 

Porządek rekolekcji będzie następujący:

Piątek - 5 marca 2021 r.

10:00 - Msza św. z nauką dla wszystkich
12:00 - Msza św. z nauką dla dzieci i młodzieży
16:30 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu i Nabożeństwo Pierwszopiątkowe
17:00 - Msza św. z nauką dla wszystkich
ok. 18:00 - Nabożeństwo Drogi krzyżowej
18:30 (ŁF) - Msza św. z nauką dla wszystkich

Sobota - 6 marca 2021 r.

10:00 - Msza św. z nauką dla wszystkich
12:00 - Msza św. z nauką dla dzieci i młodzieży
16:30 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu i Nabożeństwo Pierwszosobotnie
17:00 - Msza św. z nauką dla wszystkich
18:30 (ŁF) - Msza św. z nauką dla wszystkich

Niedziela - 7 marca 2021 r.

8:00 - Msza św. z nauką dla wszystkich
10:00 (ŁF) - Msza św. z nauką dla wszystkich
11:30 - Msza św. z nauką dla wszystkich
ok. 12:30 - Nabożeństwo Gorzkich Żali
18:00 - Msza św. z nauką dla wszystkich
Spowiedź święta w piątek i sobotę podczas każdej Mszy św., zaś w kaplicy od godz. 18:00.
Transmisje na parafialnym koncie facebook'owym w piątek i sobotę o godz. 17:00, w niedzielę o godz. 11:30.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________


Niedziela, 3 stycznia 2021 r.
Spotkania "kolędowe"
  Ze względu na panującą pandemię wizyta duszpasterska nazywana „Kolędą” nie może się w obecnym czasie odbyć w zwyczajnej formie. Z tego powodu od poniedziałku 4 stycznia, rozpoczynamy w kościele parafialnym spotkania "kolędowe" na które zapraszamy naszych parafian. Każde takie spotkanie rozpocznie się Mszą św. o godz. 18:00, po której będzie wspólna modlitwa i śpiewanie kolęd. Przy okazji „kolędy” tradycyjnie będzie można złożyć ofiarę na utrzymanie Kościoła, którą prosimy składać w podpisanej kopercie wraz z numerem domu. Ofiary zostaną przeznaczone na wymianę okien w zakrystiach.
Porządek spotkań w tym tygodniu będzie następujący:
11. 01 Poniedziałek o godz. 18:00 - Karczewizna
12.01 Wtorek (kaplica) o godz. 18:00 - Łopianka, blok na Łopiance, mieszkańcy domów indywidualnych w Łochowie Fabrycznym 
13.01 Środa o godz. 18:00 - Kamionna
14.01 Czwartek (kaplica) o godz. 18:00 - bloki: ul. Fabryczna 3, 5 i 6; ul. Przemysłowa 1 i 3
15.01 Piątek (kaplica) o godz. 18:00 - bloki nr 7, 8, 15 i 17
16.01 Sobota o godz. 18:00 - Laski

Osoby, które nie będą mogły być na spotkaniu w wyznaczonym dla danej miejscowości czasie, zapraszamy w innym dogodnym dniu, kiedy będzie wyznaczone spotkanie. Zapraszamy i do zobaczenia.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Boże Narodzenie, Piątek, 25 grudzień 2020 r.
Błogosławionych Świąt !!!
  
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wszystkim Parafianom oraz Gościom życzymy, aby ten wyjątkowy czas był przeżywany w sposób religijny, rodzinny i radosny. By miłość płynąca od nowonarodzonego Jezusa przenikała na wskroś nasze serca, radość Maryi i Józefa była także naszą radością. Byśmy też każdą napotkaną osobę, obdarowywali Bożonarodzeniowym ciepłem i radością, uświadamiając, że przyjście Zbawiciela na świat jest najważniejszym wydarzeniem w historii nas wszystkich.

        Obfitości Bożych Łask, jak i wielu pięknych chwil na czas Świąt Narodzenia Pańskiego, życzą wasi kapłani
                   ks. Marian Dobrowolski - proboszcz
                 ks. Wojciech Ryczkowski - wikariusz


____________________________________________________________________________________________________________________________________________Poniedziałek, 7 grudzień 2020 r.
Głos wołającego na pustyni... czyli Rekolekcje Adwentowe
  "Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego" (Mk 1, 3b) - takie słowa słyszeliśmy wczoraj we wszystkich Kościołach. To adwentowe wołanie wzywało, aby odnawiać własne życie, nawracać się, kierując się ku Panu Bogu. Swego rodzaju odpowiedzią na te wezwania, są adwentowe rekolekcje, które w naszej parafii będą się odbywały w dniach od 8 do 10 grudnia. Rekolekcyjne nauki, słuchanie Słowa Bożego, trwanie na modlitwie i sakramentalna spowiedź, dają szansę na pogłębienie własnej wiary i nawrócenie. Zachęcamy do skorzystania z tej sposobności, aby zgodnie z ewangelicznym wezwaniem, zawsze być gotowym na spotkanie z Panem.

Msze święte rekolekcyjne - wtorek, środa, czwartek: 
- godz. 10:00, 12:00, 17:00 (transmitowana przez facebook'a),
- godz. 18:30 (sprawowana w kaplicy);
Spowiedź w czasie każdej Mszy świętej, w kaplicy od godz. 18:00.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wtorek, 1 grudzień 2020 r.
Roraty! Czekając na przyjście Pana!
  Tradycyjnie jak co roku, w okresie Adwentu, przygotowując się do Świąt Bożego Narodzenia, podejmujemy szereg aktywności, które mają nam pomóc w jak najgłębszym przeżyciu zbliżających się uroczystości. Stąd wezwanie do pokuty i nawrócenia, do podjęcia adwentowych wyrzeczeń i postanowień, do rezygnacji z zabaw czy jakichś przyjemności, do przeżycia rekolekcji i odbycia przedświątecznej spowiedzi, a jednocześnie wezwanie do poświęcenia większej ilości czasu na osobistą modlitwę, lekturę Pisma Świętego i adorację. W rytm adwentowych przygotowań wpisuje się również zwyczaj celebracji RORAT czyli MSZY ŚWIĘTEJ sprawowanej KU CZCI NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, wraz z Którą oczekujemy przyjścia naszego Pana.
  Symbolem obecności Matki Bożej, oczekującej narodzin swojego syna, jest zapalona podczas Mszy świętej biała świeca z niebieską wstążką ustawiona obok ołtarza, czyli tzw. roratka. Znakiem naszej czujności są przynoszone do kościoła lampiony, które zgodnie z przekazem "Przypowieści o pannach roztropnych i nieroztropnych", stanowią symbol gotowości na przyjście Zbawiciela.

W naszej parafii Roraty będą się w tym roku odbywały:
- w kościele parafialnym w każdą środę i piątek o godz. 17:00
- w kaplicy w czwartki o godz. 18:00
(wyjątkiem jest pierwszy tydzień grudnia, kiedy to z racji na I-wszą sobotę miesiąca Roraty w kaplicy będą sprawowane w sobotę 5 XII o godz. 15:00)
  Na Roraty zapraszamy wszystkich parafian. Dzieci natomiast zachęcamy, aby oprócz lampionów zabrały ze sobą do kościoła wycięte z papieru serduszka na których, z jednej strony napiszą własne imię i nazwisko, a na drugiej dobre uczynki, które wykonały w ostatnich dniach. Po każdej Mszy św. będziemy losowali jedno serduszko, a dziecko, które zostanie wylosowane, do kolejnych Rorat, zabierze ze sobą do domu małą figurkę Matki Bożej, na mini peregrynację, aby przez te kilka dni wraz z Maryją i całą swoją rodziną czuwać, modlić się, a w ten sposób przygotowywać się na nadejście Bożego Narodzenia.   

____________________________________________________________________________________________________________________________________________


Niedziela, 29 listopada 2020 r.
List Pasterski na czas adwentowego oczekiwania
  W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy Adwent, szczególny czas łaski i nawrócenia, który wzywa by "prostować ścieżki naszego życia" i przygotować miejsce Temu, który w osobie małej dzieciny przybędzie do nas w Wigilijny wieczór, by zwiastować miłość, pokój i radość. Adwent zawiera w sobie dwa wymiary. Pierwszy ma nas przygotować na radosne przeżywanie Świąt Bożego Narodzenia, zaś drugi ma nam uzmysłowić, że całe nasze życie, jest jednym wielkim Adwentem czyli oczekiwaniem na Pana, który kiedyś powróci, aby sądzić żywych i umarłych.
  Z tej racji, ks. biskup Piotr Sawczuk, skierował do wszystkich wiernych naszej diecezji swój list pasterski w którym wzywa do jak najgłębszego przeżywania danego nam czasu. Nasz Pasterz pisze: "Bardzo Was proszę, byście przeżywali trudny czas epidemii z Bogiem, ze światłem Jego słowa, z modlitwą i otwarciem na łaskę sakramentów świętych". W swoim liście odnosi się do różnorakich trudności związanych z panującą w świecie epidemią, przypominając o udzielonej z tej przyczyny dyspensy od udziału w Mszy św. niedzielnej, ale zarazem zaznacza: "Proszę jednak nie korzystać z dyspensy zbyt łatwo, by nie odsunąć się całkowicie od uczestnictwa w liturgii na długie miesiące. Nie byłoby to dobre dla naszego ducha". W dalszej części listu podkreśla rolę i znaczenie adwentowych rekolekcji, adoracji Najświętszego Sakramentu, Rorat oraz wagi spowiedzi świętej w naszym życiu. List kończy się bardzo ciekawym przykładem, zaczerpniętym z Encyklopedii Staropolskiej Zygmunta Glogera: "Dowiadujemy się (tam) o pięknym adwentowym obrzędzie z przeszłości. Król, a po nim przedstawiciele wszystkich stanów królestwa, po odbytej spowiedzi zapalali kolejne świece i mówili: <<Gotów jestem na przyjście Pana>>. Obyśmy wszyscy mogli te słowa powtórzyć".

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sobota, 31 października 2020 r. 
Różaniec Do Granic Nieba
  Wszystkich naszych parafian zachęcamy do włączenia się w inicjatywę "Różaniec Do Granic Nieba". Codziennie, od 01.11 do 08.11 odmawiamy różaniec, wraz z dołączoną modlitwą w intencji przebłagania za grzechy popełnione przeciwko życiu. Przygotowujemy w domu miejsce modlitwy: stolik, świeczka, Pismo Święte. Zachęcamy, aby jeśli to możliwe odmówić więcej części różańca, nawet wszystkie cztery. Godzina podjęcia modlitwy nie ma znaczenia. W naszej świątyni, wspólnie rozpoczniemy odmawianie różańca 1 listopada o godz. 11:30, jak również zakończymy w przyszłą niedzielę 8 listopada po sumie.
  Szczegółowe informacje na temat tej inicjatywy, wraz z dostępem do modlitw, znajdują się od adresem: https://www.rozaniecdogranic.pl


____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sobota, 31 października 2020 r.
Odpust zupełny
  W związku z panującą na świecie epidemią,  Penitencjaria Apostolska zdecydowała, że aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych w czasie epidemii, odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone. Również odpust zupełny związany z dniem 2 listopada – wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kościół lub kaplicę i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.
  Pełna treść dokumentu dotyczącego możliwości uzyskania odpustów, dostępna jest pod adresem: 
https://episkopat.pl/stolica-apostolska-odpust-dla-wiernych-zmarlych-przez-caly-listopad/

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sobota, 3 października 2020 r.
Bezcenny dar Eucharystii
  W niedzielę 20 września miała miejsce w naszej parafii bardzo podniosła uroczystość Pierwszej Komunii świętej. Kilkadziesiąt dzieci z naszej parafii przystąpiło do tego sakramentu, po raz pierwszy uczestnicząc w pełni w Mszy świętej i przyjmując do swojego serca Pana Jezusa, obecnego w Najświętszym Sakramencie. W czasie swojej homilii, ksiądz proboszcz zwrócił uwagę jak ważne jest wychowanie młodego pokolenia, przekazywanie im przez rodziców właściwych wzorców, dawanie świadectwa własnej wiary i kształtowanie sumień poprzez poznawanie chrześcijańskiego systemu wartości.   Wszystko to winno odbywać się w rodzinach i być uzupełniane przez Wspólnotę Kościoła, gdzie głosi się Słowo Boże i udziela sakramentów, uzdalniających do walki z własnymi słabościami i prowadzenia dobrego życia. Ksiądz proboszcz przypomniał też słowa Pana Jezusa, który powiedział: "Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże" (Mk 10,14).  


  Po uroczystości Pierwszokomunijnej, dzieci obchodziły swój Biały Tydzień, codziennie biorąc udział w Eucharystii i słuchając Słowa Bożego. Mogły w ten sposób jeszcze bardziej zbliżyć się do Jezusa i lepiej zrozumieć jak wielkim darem jest Eucharystia - ten niebiański pokarm, którego spożywanie daje "Życie wieczne" (J 6, 51). Biały Tydzień zakończył się w sobotni wieczór, wspólnymi zabawami przy ognisku oraz radosnym pieczeniem i zajadaniem smacznych kiełbasek.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________Sobota, 26 września 2020 r.
Dzień wspólnoty Domowego Kościoła
  W ośrodku rekolekcyjnym NOE w Broku 19 września 2020 r. w ramach rozpoczęcia kolejnego roku formacyjnego odbyło się spotkanie wspólnoty Domowego Kościoła, stanowiącej rodzinną gałąź Ruchu Światło-Życie. Spotkanie rozpoczęła Msza św. pod przewodnictwem ks. bp. Piotra Sawczuka. W kazaniu ks. Biskup przypomniał o wielkiej wartości, jaką stanowi rodzina. Rodzina – jak stwierdził bp. Piotr – zawsze winna być Bogiem silna. Rodzina, w której małżonkowie uświęcają się nawzajem przekazując swoim dzieciom odpowiednie wartości i priorytety. Ks. Biskup mówił o tym, jak wielkim darem i łaską jest życie sakramentalne, codzienna modlitwa, lektura Pisma Świętego, rekolekcje. Zauważył, że im więcej z siebie damy, tym więcej zyskujemy...

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wtorek, 22 września 2020 r.

Dojrzałość w Chrystusie

  Już w sobotę, 4 września 2020 roku w kościele parafialnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Kamionnie wspólnota Domowego Kościoła, do której należą małżeństwa z Kamionny i Prostyni, rozpoczęła kolejny rok pracy formacyjnej, którego tegorocznym mottem przewodnim jest hasło „Dojrzałość w Chrystusie”. 

  Spotkanie rozpoczęło się o godz. 18:00 Mszą świętą, która sprawowana była w intencji rodzin Domowego Kościoła. Po zakończeniu Eucharystii, para rejonowa w osobach Marii i Sylwestra Klimków przywitali całą wspólnotę i poprosili małżeństwa, którym udało się w tym trudnym czasie pandemii uczestniczyć w wakacyjnych rekolekcjach, o podzielenie się własnym świadectwem przeżytego czasu.

        Następnie para rejonowa zaprezentowała kalendarium wraz z planem pracy wspólnoty na nowy rok 2020/2021, po czym Moderator Rejonowy - ks. Marian Dobrowolski, wręczył wszystkim animatorom świece, które podczas wspólnych spotkań będą towarzyszyły poszczególnym kręgom, jako znak stałej obecności Chrystusa pośród nas. 

  Spotkanie zakończyliśmy odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego i błogosławieństwem, którego wszystkim zebranym udzielił ks. Proboszcz.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________Czwartek, 25 czerwca 2020 r.

Trwać w Domowym Kościele

  W sobotę 20 czerwca o godz. 18.00 w naszym kościele parafialnym odbyła się Msza św. na zakończenie roku formacyjnego wspólnoty Domowego Kościoła – stanowiącej rodzinną gałąź Ruchu Światło-Życie. W naszym rejonie, należą do niej małżeństwa zarówno z Kamionny jak i Prostyni, dlatego też mogliśmy cieszyć się obecnością tak miłych gości, pochodzących z nieodległej parafii. Spotkanie było czasem podsumowania całorocznej pracy i zastanowienia się nad zagadnieniami mijającego roku, którego tematem przewodnim było hasło: "Wolni i wyzwalający". Pochylaliśmy się nad pytaniem, o to jak przeżyliśmy mijający rok, a zwłaszcza ostatnie jego miesiące, kiedy w obliczu pandemii koronawirusa trzeba było wyjść na duchową pustynię, z dala od całej wspólnoty, Mszy św., sakramentów i comiesięcznych spotkań. 

 Mszę św. sprawowało trzech księży: ks. Marian Dobrowolski – nasz proboszcz i moderator wspólnoty Domowego Kościoła, ks. Maciej Domaszczyński – wikariusz z Prostynii i ks. Wojciech – wikariusz z Kamionny. Całe spotkanie liturgiczne miało wyjątkowy charakter, głównie z racji na fakt wyznania i przyjęcia przez nowo pilotowany krąg Domowego Kościoła, Pana Jezusa jako swojego osobistego Pana i Zbawiciela. W swojej homilii do wydarzenia tego nawiązał ks. Wojciech, podkreślając, że to Bóg powinien być dla nas wierzących największą wartością. 

  Po Mszy św. i odprawieniu nabożeństwa czerwcowego wszyscy zostali zaproszeni na agapę. Podczas pieczenia kiełbasek, toczyły się rozmowy dorosłych i radosne zabawy dzieci. Wbrew wcześniejszym prognozom pogoda nam dopisała – znów Pan Bóg się do nas uśmiechnął. Dziękujemy wszystkim obecnym za przybycie, życząc bezpiecznych i radosnych wakacji. Ładujcie akumulatory na następnym rok.

Anna Giesek

Fotorelacja z wydarzenia

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Czwartek, 11 czerwca 2020 r.


Uroczystość Bożego Ciała
  Nieco inny niż zazwyczaj przebieg i charakter, miała tegoroczna uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, zwyczajowo znana pod nazwą Bożego Ciała. Tego roku, nie wyszliśmy na ulice naszej parafii. Ze względu na panujące obostrzenia, procesja odbywała się do ołtarzy, ustawionych wokół naszego kościoła. Mimo, że świętowanie było nieco odmienione, zachowało swój podniosły i uroczysty charakter. Ołtarze zostały pięknie udekorowane, a wielu naszych parafian czynnie zaangażowało się w przebieg procesji. Na uroczystości nie zabrakło też młodzieży i dzieci, z których znaczna grupa przeżywała pierwszą rocznicę przyjęcia Komunii Świętej. Cieszymy się, że mogliśmy świętować bez większych przeszkód, aby w ten sposób wszem i wobec ukazać, że Pan nasz Jezus Chrystus jest z nami, wciąż obecny aż do skończenia świata, choć ukryty w Hostii białej.


____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Piątek, 8 maja 2020 r.

O uświęcenie pracy ludzkiej
  W tym tygodniu w naszym kościele modlimy się o błogosławieństwo dla ludzkiej pracy, dla wszystkich, którzy trudzą się pracą na roli lub zajmują się uprawą bądź hodowlą. Ze względu na obecne obostrzenia nie mogliśmy organizować tradycyjnych procesji po poszczególnych miejscowościach, ze śpiewem Litanii do Wszystkich Świętych i celebracją poszczególnych stacji przy przydrożnych kapliczkach. Całość odbywa się w kościele parafialnym według skróconego obrzędu poświęcenia pól. Cieszymy się z obecności naszych parafian, zwłaszcza tych, którzy na roli nie pracują, ale wspólnie upraszają błogosławieństwa plonów, modląc się, aby nigdy, nikomu nie brakowało "chleba naszego powszedniego".

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wtorek, 5 maja 2020 r.

Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie
  W niedzielę 26.04.2020 w Kamionnie miał miejsce ostatni w tym roku Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie, odbywający się pod hasłem "Odpowiedzialni wobec stworzenia". Wzięły w nim udział kręgi Domowego Kościoła z parafii Prostyń i Kamionna, które razem tworzą jeden rejon. Ze względu na panujące obostrzenia spotkanie miało bardzo ograniczony przebieg i nie było tak liczne jak zazwyczaj.  Rozpoczęło się Namiotem Spotkania, następnie o godz. 16:00 uczestniczyliśmy w Eucharystii, podczas której homilię wygłosił ks. Maciej Domaszczyński, który opiekuje się kręgami Domowego Kościoła z Prostyni.  Po Mszy św. w oparciu o encyklikę papieską "Laudato si", konferencję wygłosił ks. Wojciech Ryczkowski.


Wystąpienie to pozwoliło z nieco innej perspektywy spojrzeć na tak szeroko podejmowany dzisiaj temat jakim jest ekologia oraz pochylić się nad pytaniem o to jak nasze odniesienie do dzieła stworzenia wpływa na nasze relacje z Bogiem, bliźnim i sobą samym, a także co to znaczy "czynić sobie ziemie poddaną".
  Dziękujemy Panu Bogu za wspólny czas i modlitwę, pozostając z nadzieją, że już niedługo będziemy mogli spotykać się częściej i w liczniejszym gronie.

Maria i Sylwester Klimek - para rejonowa DK - Ruchu Światło-Życie

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________Piątek, 1 maja 2020 r.

Nabożeństwa majowe
  Maj jest w Kościele katolickim miesiącem tradycyjnie poświęconym Maryi. Wierni gromadzą się w tym czasie w kościołach, przy przydrożnych kapliczkach lub w domach, aby wspólnie przez wstawiennictwo Matki Bożej, zanosić do Pana Boga swoje modlitwy. Tradycja sprawowania nabożeństwa majowego sięga XIX wieku, kiedy zaczęto je odprawiać w niektórych polskich miastach w Płocku, Toruniu, Nowym Sączu i Krakowie, a od 1852 r. - uroczyście w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Po kilkudziesięciu latach stało się ono bardzo popularne i znane w całym kraju. I tak jest aż do dzisiaj. Głównym elementem nabożeństwa jest śpiew lub recytacja Litanii Loretańskiej do Matki Bożej. W kościele często połączone jest z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, a niekiedy dołączoną tematyczną czytanką majową.

W naszej parafii Nabożeństwa majowe będą sprawowane: 

- w dni powszednie po Mszy św. wieczorowej - ok. godz. 18:30
- w niedzielę i święta po sumie - ok. godz. 12:30

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Czwartek, 30 kwietnia 2020 r.

Imieniny księdza proboszcza
  W dniu dzisiejszym swoje imieniny obchodzi nasz proboszcz, ksiądz Marian Dobrowolski. Solenizantowi składamy najserdeczniejsze życzenia ciągłego wzrastania w łaskach u Pana Boga, niesłabnących sił i zapału do pracy duszpasterskiej oraz zdrowia zarówno na ciele, jak i na duszy. Jednocześnie informujemy, że Msza św. w intencji księdza proboszcza z racji obchodzonych imienin, będzie sprawowana w najbliższą niedzielę 3 maja o godz. 11:30. Niestety z racji panujących ograniczeń, nie wszyscy parafianie będą się mogli stawić na tej Mszy św., ale prosimy o pamięć w modlitwie i "Zdrowaś Maryjo" w Jego intencji.


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Niedziela Wielkanocna, 12 kwietnia 2020 r.

Świąteczne życzenia prosto z serca diecezji
  Obwieszczając radość zmartwychwstania, ks. bp. Piotr Sawczuk wraz z grupą kapłanów, w nieco nietypowy sposób skierował do wiernych swoje życzenia. Co chciał nam zakomunikować nasz Pasterz i jak życzenia wyglądały, można zobaczyć na zamieszczonym w internecie filmiku, do którego poniżej zamieszczamy specjalny link. 

  Uroczystości Wielkanocne celebrowaliśmy również w naszej świątyni. I choć radosny nastrój nieco przygasł na skutek panującej w świecie epidemii, a kościół był zupełnie opustoszały, nie gaśnie w nas nadzieja, że Zmartwychwstały Chrystus, ożywi i przywróci do życia także naszą parafialną wspólnotę, pozwalając już wkrótce cieszyć się wspólną modlitwą, spotkaniami i świadectwem wiary.

TRANSMISJA MSZY ŚW. Z NIEDZIELI WIELKANOCNEJ
ŻYCZENIA KSIĘDZA BISKUPA

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sobota, 11 kwietnia 2020 r.
Wigilia Paschalna
  "Nie zna śmierci Pan żywota, chociaż przeszedł przez jej wrota" - brzmi tekst jednej z pieśni mówiących o Zmartwychwstaniu. Już dziś, podczas uroczystej Mszy Wigilii Paschalnej obwieściliśmy tę radosną wieść, że nasz Pan żyje i wciąż jest z nami. Życzymy wszystkim parafianom, aby ta świadomość mocno zakorzeniła się w życiu każdego z nas, by dodawała otuchy myśl, że jest Ktoś kto panuje nad śmiercią i może nas od niej wybawić. Wszystkim życzymy błogosławionych świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Oby był to czas szczególnej łaski i błogosławieństwa.

TRANSMISJA MSZY WIGILII PASCHALNEJ


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Piątek, 10 kwietnia 2020 r.

  Wielki Piątek ma dla ludzi wierzących niezwykłą wymowę. W tym dniu nie sprawuje się Mszy św., ale niezwykłą i całkowicie inną od wszystkich Liturgię upamiętniającą mękę i śmierć Pana Jezusa. W centrum całego wydarzenia staje w tym dniu krzyż, znak odkupienia i miłości Boga do człowieka, który dla ocalenia upadłych i grzesznych ludzi, poświęca samego siebie. Prawdę tę pięknie wyraża Ewangelia wg św. Jana, gdzie czytamy: "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne" (J 3, 16).
  Pan Jezus dokonał na krzyżu dzieła odkupienia, ponosząc winę za nasze grzechy. Tym samym daję wszystkim szanse zbawienia, ale to czy z niej skorzystamy, zależy już od indywidualnych decyzji poszczególnych ludzi, a konkretnie od odpowiedzi na pytanie, czy wierzę w Jezusa? Bo tylko ten, "kto w Niego wierzy" - jak pisze ewangelista Jan - będzie miał życie wieczne.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________Czwartek, 9 kwietnia 2020 r. 

Wielkoczwartkowa Msza Wieczerzy Pańskiej

  W dzisiejszym drugim czytania napotykamy następujące słowa: "Ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: «To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę!» Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: «Kielich ten jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę!» Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie" (1 Kor, 11, 23-26). Pisząc ów list do wspólnoty w Koryncie, św. Paweł przywołuje słowa wypowiedziane przez Pana Jezusa w czasie tzw. "Ostatniej Wieczerzy", która jednocześnie była pierwszą Eucharystią. To wówczas, Pan Jezus ustanowił ten niezwykły sakrament, nakazując, aby go stale celebrowano, głosząc zarazem i nieustannie przypominając Jego zbawczą ofiarę, która dokonała się na drzewie krzyża. Chrystus nakazał to czynić, grupie bardzo konkretnych osób - Apostołom i ich następcom, ustanawiając tym samym kolejny sakrament czyli kapłaństwo.  

  Jedno, jak może się wydawać, błahe wydarzenie. Ot, zwykłe spotkanie z najbliższymi, tuż przed zbliżającą się rozłąką. A jednak tak pełne treści i znaków. Tak bardzo zmieniające historię ludzkości i wpisujące się w codzienność setek milionów chrześcijan na całym świecie. Tak istotne i ważne dla nas wszystkich, na skutek zapewnień, że: "Kto spożywa ten chleb będzie żył na wieki" (J 6, 58b). Dziś przychodzi nam stawać przed tą właśnie tajemnicą, z sercem pełnym wiary i nadziei z otrzymanej obietnicy, że dzięki Eucharystii, temu pokarmowi, który zstępuje z nieba, uda nam się zachować siebie samych, nieskalanymi od wpływów świata, a kiedyś osiągnąć życie wieczne.

TRANSMISJA MSZY WIECZERZY PAŃSKIEJ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Środa, 8 kwietnia 2020 r.

  Kilka dni temu podjęliśmy próbę utworzenia strony parafialnej na Facebook'u, aby móc jeszcze lepiej komunikować się z Wami, naszymi parafianami oraz osobami, które są z naszą parafią związane. Chcemy również podjąć próbę transmisji na żywo Liturgii Triduum Paschalnego w której z powodu panujących ograniczeń praktycznie nikt nie będzie mógł uczestniczyć osobiście. Jakość przekazu może nie zachwyca, ale mimo to daje możliwość pewnego uczestnictwa i pozostania w kontakcie z tak ważnymi wydarzeniami. Transmisje w znacznie lepszej jakości pojawią się również na YouTube, jednak z pewnym opóźnieniem czasowym. Tak czy inaczej zapraszamy do włączenia się w tak wielkie wydarzenia zbawcze i towarzyszenie nam w najbliższym czasie. Jednocześnie zapewniamy, że pamiętamy o Was w modlitwie i oczekujemy na moment, kiedy ponownie wspólnie będziemy się mogli spotykać w naszej świątyni.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________Niedziela Palmowa, 5 kwietnia 2020 r.


Celebracja Mszy świętej z Niedzieli Palmowej

  W Kościele obchodzimy dzisiaj Niedzielę Palmową, rozpoczynając tym samym Wielki Tydzień czyli okres upamiętniający biblijne wydarzenia dotyczące męki, śmierci i chwalebnego Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. W zwyczajnych okolicznościach, w dniu dzisiejszym odczytuje się dwa fragmenty Ewangelii. Pierwszy fragment na początku Eucharystii, na rozpoczęcie procesji, upamiętniającej uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, kiedy to tłumy witały Go, wymachując gałązkami palmowymi i śpiewając "Hosanna Synowi Dawidowemu". Drugi zaś, jak następuje to zazwyczaj w czasie Liturgii Słowa, będący opisem Męki Pańskiej i przedstawiający całą grozę nieuczciwego sądu, szyderstw i mąk zadawanych Zbawicielowi, aż po skonanie na krzyżu i złożenie do grobu.

  Wielka w tym sprzeczność, że mieszają się dziś te dwa fragmenty Ewangelii, jeden tak radosny i drugi tak bardzo bolesny. A w Ewangelii, ci sami przecież ludzie, mieszkańcy Jerozolimy, którzy najpierw obwołują Jezusa, Mesjaszem i Królem, by za kilka dni wołać "na krzyż z nim". Doskonały to opis duchowej kondycji człowieka, tak często skonfliktowanego z samym sobą, rozdartego wewnętrznie, który jednego dnia wyznaje wiarę w Boga, modli się i zawierza życie Jezusowi, a za jakiś czas się Go wypiera. Niekiedy czyni to słowami, niekiedy myślami, kiedy indziej konkretnymi postawami i czynami, ulegając pokusie i grzechowi, który tak łatwo zwodzi z dobrej drogi i oddala od Miłosiernego Ojca. 
  Czego zatem uczy nas dzisiaj Słowo Boże? Niewątpliwie tego, aby nigdy nie być "chorągiewką na wietrze", która w zależności od "duchowej koniunktury" porusza się to w tę, to w inną stronę, ale trwać konsekwentnie pod sztandarem Jezusa. Kroczyć zawsze Jego ścieżkami, czy w dobrą czy złą godzinę, trzymając się mocno drogi Bożych Przykazań. I zawsze stawać po stronie Jezusa, a nigdy po stronie Jego oprawców.

TRANSMISJA MSZY ŚW. z 5.04.2020 r.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Niedziela, 5 kwietnia 2020 r. 

Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny
  Radość świąt Zmartwychwstania Pańskiego, zostanie w tym roku nieco przyćmiona panującą na świecie epidemią. Ze względów bezpieczeństwa, ograniczona została możliwość wspólnego gromadzenia się w świątyniach i celebracji najważniejszych w całym roku liturgicznym obrzędów związanych z Triduum Paschalnym. Nie ma święcenia palm, nie będzie ciemnicy, ani wspólnego czuwania przy grobie Pańskim. Nie będzie święcenia pokarmów, ani uroczystej Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę, wraz z uroczystą procesją i podniosłą celebracją obwieszczającą radość zwycięstwa życia nad śmiercią. 
  Jednak ograniczenia, które nas spotykają nie zamykają całkowicie dostępu do źródeł Bożej łaski i nie powinny pozbawiać ludzi wierzących, możliwości przeżywania świąt po chrześcijańsku.

  Ważne, aby wypracować sobie samodzielnie lub w gronie rodziny umiejętność świętowania i uwielbiania Pana Boga, tak aby zachować religijny charakter zbliżających się świąt. Nie zapominajmy więc o modlitwie osobistej i rodzinnej. Postarajmy się poświęcić nieco czasu na lekturę Pisma Świętego, a zwłaszcza fragmentów Ewangelii opisujących ostatnią wieczerzę, pojmanie, sąd, mękę, śmierć i chwalebne zmartwychwstanie Pana Jezusa. Spróbujmy połączyć się za pośrednictwem mediów ze wspólnotą Kościoła i w taki sposób włączyć się w przeżywanie Świętego Triduum i Świąt Wielkanocnych. Jeśli ktoś pozostaje w stanie łaski uświęcającej, Komunię świętą może przyjąć na sposób duchowy, wzbudzając w sobie pragnienie zjednoczenia się z Chrystusem Eucharystycznym.
  W poniższych linkach zamieszczamy też propozycję przeżywania obecnego czasu oraz obrzęd błogosławieństwa pokarmów na stół wielkanocny, którym należy się posłużyć przed wspólnym posiłkiem.

OBRZĘD BŁOGOSŁAWIEŃSTWA POKARMÓW

PRZEWODNIK PO  ŚWIĘTOWANIU W CZASIE WIELKIEGO TYGODNIA

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Niedziela, 29 marca 2020 r.

Transmisja niedzielnej Mszy świętej
  W Ewangelii dnia dzisiejszego odczytujemy fragment opisujący wskrzeszenie Łazarza. Pomimo tego, iż był on bliskim przyjacielem Jezusa, nie został uchroniony od konsekwencji grzechu pierworodnego, a w tym od najstraszniejszego skutku grzechu, czyli śmierci. Łazarz, jak zwykły człowiek zachorował i umarł, doświadczając rzeczywistości, która prędzej czy później czeka każdego z nas.  Jednak nawet ze śmierci, która jest zdarzeniem niezwykle bolesnym, smutnym i przerażającym, Pan Bóg może wyprowadzić pewne dobro.

 Jezus, wykorzystuje śmierć Łazarza do zamanifestowania swojej wszechmocy, polegającej na ukazaniu, iż to On panuje nad życiem i śmiercią. "Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem!" - mówi Jezus - "Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie" (J 11, 25).  Słowa te, które słyszeli wszyscy świadkowie wskrzeszenia Łazarza, wraz z doświadczeniem widoku "zmarłego", który po czterech dniach przebywania w grobie, wychodzi z niego o własnych siłach, musiały być niewyobrażalnym wstrząsem dla wszystkich. Doświadczeniem, które całkowicie zmienia życie i wzbudza niezachwianą wiarę w Jezusa, postrzeganego już nie tylko jako proroka, mistrza, nauczyciela, ale samego Boga, który wszystko może. Boga dla którego nawet śmierć, może stać się życiem.
  W ten sposób, dokonując cudu wskrzeszenia i wzbudzając w ludziach wiarę, Pan Jezus chce pociągnąć ludzi za sobą, aby żyli przestrzegając Bożych przykazań i głosząc Ewangelię, a tym samym stawali się podobni do Niego, ocalając własne życie od wiecznego potępienia i wkraczając na drogę wiodącą ku zmartwychwstaniu oraz życiu wiecznemu w Niebie.

TRANSMISJA MSZY ŚW. 29.03.2020 r.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sobota, 28 marca 2020 r.
Rekolekcje internetowe

  W związku z bardzo ograniczoną możliwością korzystania z posługi sakramentalnej i uczestnictwa w rekolekcjach wielkopostnych, w dniach od 19 do 25 marca 2020 r. odbywały się rekolekcje internetowe, prowadzone przez ks. Roberta Grzybowskiego i ks. Mateusza Roguskiego z pustelni w Poletyłach. Rekolekcje zapraszają do podróży w głąb samego siebie, aby odkrywając co skrywa nasze serce, móc odnaleźć drogę prowadzącą do Pana Boga. Cały zapis rekolekcji jest dostępny w poniższym linku.


REKOLEKCJE z PUSTELNI w POLETYŁACH

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Piątek, 27 marca 2020 r.

Transmisje Mszy świętych z naszej świątyni

 Uruchamiamy transmisje Mszy świętych, celebrowanych w naszej świątyni. Będziemy się starali, aby pojawiały się one w niedzielne popołudnie, tak aby nasi parafianie mogli zachować kontakt z naszą parafią i móc wspólnie włączać się w modlitwę. 

Transmisje

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Sobota, 21 marca 2020 r.

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego


  W dniu 25 marca, w uroczystość Zwiastowania NMP, czyli w dzień w którym Maryja dowiedziała się od Anioła Gabriela, że zostanie Matką Syna Bożego, można będzie podjąć Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. Polega ona na otoczeniu modlitewną opieką, znanego tylko Panu Bogu dziecka, które się poczęło, ale którego istnienie i życie jest zagrożone, gdyż jego rodzice nie akceptują faktu jego pojawienia się, wahając się nad podjęciem decyzji o dokonaniu aborcji. Duchowa Adopcja jest wołaniem do Pana Boga o ocalenie życia takiego dziecka i uzdolnienia jego rodziców do przyjęcia nowego życia. Trwa przez dziewięć miesięcy, tak samo jak okres ciąży i polega na codziennym odmówieniu jednego dziesiątka różańca oraz specjalnej modlitwy, a także - fakultatywnie - na podjęciu jakiegoś dodatkowego wyrzeczenia.

  Obrzęd przystąpienia do Duchowej Adopcji będzie miał miejsce w dniu uroczystości, po Mszy św. wieczorowej. Jeśli ktoś nie będzie mógł w tym dniu pojawić się w kościele, może adopcję podjąć samodzielnie. Wszelkie informacje jak to uczynić znajdują się w poniższych linkach.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sobota, 21 marca 2020 r.

Zapraszamy na rekolekcje dla małżeństw
Kościół Domowy zaprasza na wakacyjne rekolekcje Ruchu Światło-Życie przeznaczone dla małżeństw, które odbędą się w Bańskiej Wyżnej na Podhalu w dniach od 30 czerwca do 16 lipca 2020 r. 

 Rekolekcje takie są wspaniałą formą spędzenia wakacji, okazją do pogłębienia własnej wiary i zbliżenia się do Pana Boga oraz zacieśnienia i odnowienia więzi rodzinnych.
 Chętnych, którzy chcieliby wziąć udział w rekolekcjach prosimy o kontakt z miejscowymi duszpasterzami lub pod numerem telefonu wskazanym na plakacie. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sobota, 21 marca 2020 r.

Informacja Caritas

CARITAS pragnie nieść pomoc osobom starszym, poprzez zapewnienie im żywności, środków higienicznych, leków, itp., a także – w miarę możliwości – dostarczanie tych środków do domu. Osoby, które potrzebują takiej pomocy prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 515-248-029. Również osoby, które chciałyby włączyć się w taki wolontariat i nieść pomoc innym, prosimy o kontakt pod tym samym numerem telefonu.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Piątek, 20 marca 2020 r.

Pójść razem z Jezusem Drogą Krzyżową


  Wspólnotowe celebrowanie Drogi Krzyżowej we wspólnocie Kościoła zostało na okres narodowej kwarantanny zawieszone, ale zachęcamy do prywatnego jej odprawiania i rozważania Męki Pańskiej. Poniżej zamieszczamy propozycję rozważań, przeznaczoną zwłaszcza dla małżonków i osób dorosłych.

Rozważania Drogi Krzyżowej