POKUTA

Spowiedź święta - to sakrament pokuty, kiedy to wierni wyznający uprawnionemu szafarzowi swoje grzechy, wyrażają za nie żal, a mając postanowienie poprawy, przez rozgrzeszenie udzielone przez tegoż szafarza otrzymują od Boga odpuszczenie grzechów po chrzcie popełnionych i jednocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu grzesząc zadali ranę /Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 959/.


Pięć warunków sakramentu pokuty
1. Rachunek sumienia; 2. Żal za grzechy; 3. Postanowienie poprawy; 4. Szczera spowiedź; 5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu


Spowiedź święta:
- około 15 minut przed każdą Mszą św. oraz - jeśli nie ma koncelebry - w czasie jej trwania;
- pierwsze piątki i soboty- 17:15-18:00 w czasie Adoracji; 
- w nagłych przypadkach zawsze, po wcześniejszym kontakcie z kapłanami.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PRZYGOTOWANIE I PRZEBIEG SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ

  Aby dobrze odbyć spowiedź świętą, przed przystąpieniem do sakramentu należy zrobić rachunek sumienia, przypominając sobie wszystkie popełnione od ostatniej spowiedzi, myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem grzechy. Przeprowadzając rachunek sumienia można posłużyć się np. "Przykazaniem miłości", "Dziesięcioma przykazaniami Bożymi", "Pięcioma przykazaniami kościelnymi" i "Uczynkami miłosiernymi względem ciała i duszy". Pytać powinniśmy siebie jakie grzechy popełniliśmy względem PANA BOGA, BLIŹNIEGO i SIEBIE SAMEGO.

1. Uklęknij i pozdrów księdza słowami: - Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

2. Następnie przeżegnaj się, mówiąc: - W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

3. Przedstaw się: - Jestem... (uczniem, uczennicą, kawalerem, panną, żonaty, zamężna).

4. Powiedź kiedy odbyłeś ostatnią spowiedź i czy odprawiłeś naznaczoną pokutę:

- Ostatni raz byłem u spowiedzi...(określ przynajmniej przybliżony okres, np. tydzień temu, dwa miesiące temu, pięć lat temu);

- Rozgrzeszenie otrzymałem albo „rozgrzeszenia nie otrzymałem” (jeśli nie otrzymałeś, powiedz dlaczego);

- Pokutę naznaczoną odprawiłem albo „nie odprawiłem” (jeśli nie odprawiłeś wyjaśnij powody).

5. Jeśli na ostatniej spowiedzi zapomniałeś wyznać jakiś grzech ciężki, wyznaj go teraz:

- Na ostatniej spowiedzi zapomniałem wyznać że...

6. Rozpocznij wyznawanie swoich grzechów: - Od ostatniej spowiedzi obraziłem Pana Boga następującymi grzechami…” (wyznaj swoje grzechy, pamiętając, że stoisz przed Twoim Miłosiernym i Kochającym Ojcem, który jest w Niebie. On pragnie twojego dobra, chce cię uzdrawiać i oczyszczać z popełnionych grzechów oraz słabości).

(UWAGA: zatajenie jakiegoś grzechu, czy to ze wstydu, czy z obawy przed osobą kapłana, uczyni spowiedź nieważną i świętokradzką, jeszcze bardziej raniąc i obrażając Pana Boga. Nigdy nie zatajaj swoich grzechów w czasie spowiedzi!)

7. Zakończ wyznawanie grzechów słowami: - Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie szczerze żałuję i postanawiam poprawę. Proszę Boga o przebaczenie, a ciebie ojcze proszę o naukę i zbawienną pokutę.

8. Kapłan może wypowiedzieć krótkie pouczenie, a następnie naznaczy pokutę, wzywając do żalu za grzechy i udzieli rozgrzeszenia mówiąc: - „Bóg Ojciec Miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna, i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju, przez posługę Kościoła i ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego!

9. Podczas gdy kapłan będzie udzielał rozgrzeszenia, uderz się 3 razy w pierś powtarzając po cichu słowa: „Jezu bądź miłościw mnie grzesznemu”!

10. Gdy ksiądz będzie wypowiadał słowa: - „… i ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” – zrób znak krzyża i odpowiedz: „Amen”.

11. Następnie ksiądz może jeszcze dodać wezwanie: - „Wysławiajmy Pana, bo jest dobry”.

Odpowiedz: - „Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki”.

12. Gdy ksiądz powie: -„Idź w pokoju” - wstań, ucałuj stułę i udaj się na dogodne miejsce, aby odmówić krótką modlitwę, dziękując Panu Bogu za łaskę odpuszczenia grzechów.

13. W wyznaczonym miejscu i czasie odmów zadaną pokutę.

14. Staraj się wprowadzać w życie pouczenia kapłana i regularnie przystępować do sakramentu pokuty, najlepiej raz na miesiąc np. przy okazji obchodzenia „pierwszych piątków” lub „pierwszych sobót” danego miesiąc.

15. Gdyby natomiast zdarzyło ci się popełnić grzech ciężki, nie odkładaj spowiedzi na później, ale postaraj się odbyć ją jak najszybciej, by odzyskać stan łaski uświęcającej i móc zawsze przystępować do sakramentów świętych.