BIERZMOWANIE

Bierzmowanie - to sakrament, który wyciska charakter i przez który ochrzczeni, postępując na drodze chrześcijańskiego wtajemniczenia, są ubogacani darem Ducha Świętego i doskonalej łączą się z Kościołem, umacnia ich i ściślej zobowiązuje, by słowem i czynem byli świadkami Chrystusa oraz szerzyli wiarę i jej bronili /Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 879/.

Siedem darów Ducha Świętego

1.Mądrość, 2.Rozum, 3.Rada, 4.Męstwo, 5.Umiejętność, 6.Pobożność, 7.Bojaźń Boża


Owoce Ducha Świętego
1.Miłość, 2.Radość, 3.Pokój, 4.Cierpliwość, 5.Życzliwość, 6.Dobroć, 7.Wierność, 8.Łagodność, 9.Opanowanie

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________