EUCHARYSTIA

Eucharystia - to najbardziej czcigodny sakrament gdzie jest obecny sam Chrystus Pan, który ofiaruje się oraz jest spożywany. Dzięki Eucharystii Kościół ustawicznie żyje i wzrasta. Ofiara eucharystyczna, pamiątka śmierci i zmartwychwstania Pana, w której uwiecznia się Ofiara Krzyża, jest szczytem i źródłem całego kultu oraz życia chrześcijańskiego; oznacza ona i sprawia jedność Ludu Bożego, przez nią buduje się Ciało Chrystusa. Pozostałe bowiem sakramenty i wszystkie kościelne dzieła apostolatu mają związek z Najświętszą Eucharystią i ku niej są ukierunkowane /Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 897/.


Porządek sprawowania Mszy św.:

Niedziela - 8:00; 10:00 (w kaplicy); 11:30; 18:00
Dni powszednie - 7:30 lub 17:00 (18:00 w okresie letnim) - szczegółowy rozkład znajduje się zawsze w intencjach mszalnych na dany tydzień
Czwartki - 18:00 (w kaplicy)


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje dla rodziców i dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii świętej

1. Do przyjęcia sakramentu Pierwszej Komunii świętej przygotowują się dzieci w trzeciej klasie szkoły podstawowej; 

2. Dzieci wraz ze swoimi rodzicami, mają obowiązek uczestniczyć w spotkaniach przygotowawczych do przyjęcia tego sakramentu, odbywających się w sukcesywnie wyznaczanych terminach w ciągu całego roku; 

3. Należy pamiętać, że obowiązek odpowiedniego przygotowania dzieci do przyjęcia sakramentu Pierwszej Komunii świętej spoczywa przede wszystkim na rodzicach, jak również na osobie księdza proboszcza; 

4. Jeżeli dziecko zostało ochrzczone w innej parafii, konieczne jest dostarczenie zaświadczenia, potwierdzającego fakt chrztu; 

5. Przed przyjęciem sakramentu, dzieci mają obowiązek zdać egzamin ze znajomości katechizmu i modlitw; 

6. Po uroczystości przyjęcia Pierwszej Komunii świętej, dzieci obchodzą Biały Tydzień, uczestnicząc codziennie we Mszy świętej i przychodząc do kościoła w swoich pierwszokomunijnych strojach; 

7. Dzieci po Pierwszej Komunii świętej są zobowiązane do obchodzenia w ciągu przyszłego roku, dziewięciu pierwszych piątków miesiąca, tak aby po ich odbyciu móc w kolejnym roku odnowić przyrzeczenia pierwszokomunijne i właściwie przeżywać swoją rocznicę; 

8. Wszyscy, którzy przyjęli Pierwszą Komunię świętą są zaproszeni do włączenia się w aktywną posługę w parafii, chłopcy dołączając do grona ministrantów, dziewczęta włączając się w szeregi parafialnej scholi.