Kółka Żywego Różańca

 

  "Żywy Różaniec" jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Cała struktura tej wspólnoty, polega na tworzeniu tzw. "Kółek Różańcowych" nazywanych również "różami". Do każdego "kółka" należy dwadzieścia osób, a każda z nich przyjmuje na siebie zobowiązanie do codziennego rozważania jednej z powierzonych sobie - przy tzw. "zmiance" - tajemnic różańcowych, wspominając i kontemplując wskazane wydarzenie z życia Jezusa i Maryi, przy jednoczesnym odmawianiu cząstki różańca, tj. jednego "Ojcze nasz", dziesięciu "Zdrowaś Maryjo" i jednego "Chwała Ojcu".

  Przy "zmianie tajemnic", co miesiąc, wszystkim członkom przydziela się nowe tajemnice do odmawiania, w taki jednak sposób, aby w jednej "Żywej Róży" były każdego dnia odmówione wszystkie tajemnice, w sumie dwadzieścia. Tak więc, nawet, gdy poszczególni członkowie "Żywej Róży" odmawiają dziennie tylko jedną tajemnicę, to w całej Róży rozważany jest cały różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice. Bardzo istotne jest również to, że wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji, która jest również zmieniana co miesiąc.

główna zelatorka:     Iwona Wieczorek