Kościół Domowy

 

  Religijna formacja w Domowym Kościele odbywa się poprzez realizację zobowiązań, wyszczególnionych poniżej oraz dzięki comiesięcznym spotkaniom w kręgach rodzin, które spotykają się, aby dzieląc się własnymi doświadczeniami i rozważając Słowo Boże, pogłębiać własną wiarę i świadomość religijną. W naszej parafii istnieje obecnie siedem takich kręgów i wciąż tworzone są kolejne.
  Jeśli ktoś chciałby dołączyć do wspólnoty Domowego Kościoła, prosimy o kontakt z miejscowymi duszpasterzami lub z Państwem Sylwestrem i Marią Klimek, którzy są lokalnymi liderami wspólnoty czyli tzw. "Parą Rejonową". Kontakt dostępny jest na dole strony.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zasady Domowego Kościoła


  Ks. Franciszek Blachnicki, założyciel Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie mówiąc o sakramencie małżeństwa zwracał uwagę, że znakiem widzialnym są tutaj relacje osobowe między dwojgiem, którzy zawierają przymierze małżeńskie. Jednak relacje między mężczyzną i kobietą nie są wolne od zła, które dotyka człowieka tak z zewnątrz, jak i z jego wnętrza. Ten nieporządek wynikający z grzechu wypaczył wzajemną komunię mężczyzny i kobiety, jaka była od początku darem Stwórcy. „W sakramencie małżeństwa to Bóg czyni siebie gwarantem i zobowiązuje się dokonać tego, co znaki sakramentalne wyrażają i co jest w nich celebrowane, mianowicie ukształtowania jedności z dwojga różnych.”.
  Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem.
  Duchowość małżeńska proponowana w ramach Domowego Kościoła jest realizowana poprzez przyjęcie elementów formacyjnych nazywanych zobowiązaniami. Są to: 
        - comiesięczne spotkanie formacyjne w kręgu rodzin,
        - codzienna
modlitwa osobista połączona z lekturą Pisma Świętego, 
        - regularne spotkanie ze słowem Bożym
        - codzienna modlitwa małżeńska jako wspólne stawanie przed Panem, 
        - codzienna modlitwa rodziny, jako wspólnoty zanurzonej w Bogu, 
        - comiesięczny dialog małżeński, 
        - reguła życia czyli systematyczna praca nad sobą, 
        - uczestnictwo w rekolekcjach formacyjnych
  Małżeństwa należące do Domowego Kościoła wezwane są do posługi na rzecz własnej rodziny, posługi rozumianej jako budowanie wspólnoty wiary, nadziei i miłości. Wspólnoty, w której świadomość, że wszyscy jej członkowie są dziećmi Jedynego Boga i stąd posiadają swą niepowtarzalność oraz godność, bez względu na wiek i stopień rozwoju. Taka świadomość uzdalnia do wielkodusznej postawy służby na rzecz rodziny i poszczególnych jej członków, a także przyjmowania daru służby od innych. Wtedy wspólnota rodzinna staje się wielką szansą dla wszechstronnego rozwoju człowieka – jego wzrastania w Bogu, poznawania prawdy o sobie samym, uczenia się miłości.
  Wymienione wcześniej elementy formacyjne uczą małżonków spełniania w swojej rodzinie funkcji kapłańskiej, nauczycielskiej i królewskiej, o których mówią dokumenty Kościoła. Należy tutaj zaznaczyć, że im wcześniej małżonkowie wejdą na drogę formacji Domowego Kościoła, tym łatwiej spełniać im posługę na rzecz swojej rodziny. Małe dzieci wychowywane w klimacie świadomej wspólnoty chrześcijańskiej w sposób naturalny wzrastają w wierze, ucząc się Boga przez wspólną modlitwę rodzinną, potem lekturę Słowa Bożego, swoiste kręgi biblijne w rodzinie, modlitwę Liturgią Godzin. Możliwość zadawania pytań związanych z wiarą, na równi z pytaniami z innych dziedzin życia, poczucie akceptacji i miłości, świadomość miłości Pana Boga – są ogromnym zapleczem siły i równowagi dla dziecka, gdy zaczyna wchodzić w czas dorastania i odkrywania własnej drogi życia. Małżonkowie zaś mają większą szansę na budowanie miłości zdrowej, wolnej
od głębokich zranień, wspierającej współmałżonka w jego dojrzewaniu na płaszczyźnie ludzkiej i duchowej. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kontakt:
Para Rejonowa
wspólnoty Domowego Kościoła w Kamionnie
Robert i Anna Giesek
tel. kom. +48 510 114 556
e-mail: a.giesek@o2.pl