MAŁŻEŃSTWO

Małżeństwo - to przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu /Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1055/.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dokumenty i czynności koniecznie potrzebne do zawarcia sakramentu małżeństwa:

1. Dowody osobiste osób mających zawrzeć związek małżeński;

2. Metryki chrztu z aktualną datą wystawienia (nie dawniej niż 3 miesiące wstecz);

3. Świadectwo bierzmowania;

4. Ostatnie świadectwo z religii lub indeks;

5. Zaświadczenie o uczestnictwie w kursie przedmałżeńskim;

6. Zaświadczenie o odbytych spotkaniach w poradni rodzinnej;

7. Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego (jest ważne 90 dni) lub akt zawarcia związku cywilnego w USC;

8. Nowożeńcy, którzy nie są naszymi parafianami, a chcą zawrzeć związek w tutejszym kościele, winni dostarczyć licencję na udzielenie ślubu od swojego proboszcza;

9. Przeprowadzenie i spisanie protokołu rozmów kanonicznych;

10. Wygłoszenie zapowiedzi przedślubnych;

11. Zaświadczenie o dwukrotnie odbytej spowiedzi przedślubnej;

12. Zaświadczenie z parafii narzeczonego o wygłoszonych zapowiedziach przedślubnych;

13. Wdowcy winni dostarczyć akt zgonu współmałżonka.

 

Wymagane jest osobiste stawienie się narzeczonych w kancelarii parafialnej najpóźniej 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu.

 

Uwaga: Jeśli na ślubie planuje się dodatkowe osoby śpiewające, prosimy by je poinformować o zakazie wykonywania w czasie całej Mszy św. utworów o charakterze świeckim. Prosimy również o dostarczenie do kancelarii, kilka dni przed ślubem wykazu pieśni, które zostaną wykonane w czasie uroczystości zaślubin. Prosimy poinformować gości, aby przed kościołem nie strzelać z konfetti, nie sypać ryżu, ani nie używać niczego co brudzi i zaśmieca przestrzeń naszej świątyni.